Władze

Start / Uczelnia / Informatyka / Władze
dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS, dziekan

Dziekan Wydziału Informatyki

dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS

e-mail: tmydlarz@horyzont.eu

pok. 3.08, tel. 71 799 19 37, wew. 30

 

Dyżury za Dziekana Mydlarza w semestrze letnim 2022/23 będzie prowadziła Pani dr Ryszarda Getko w nastepujacych dniach:
• piątki w godzinach 15.15 do 17.00 z wyjątkiem 05.05.2023 dyżur w godzinach 15.15 -16.00, 07.07.2023 dyżur w godzinach 13.30 -14.30, 14.07.2023 dyżur w godzinach 13.30 – 14.15
•soboty w toku B w godzinach 17.00 – 18.30  

Fizyk eksperymentator, specjalista fizyki magnetyzmu ciała stałego zajmujący się badaniem własności magnetycznych ciała stałego w postaci monokryształów, polikryształów, proszków i amorficznej w unikalnych warunkach fizycznych – silnych pól magnetycznych do 50T i niskich temperatur od mK do temperatury pokojowej. Badania prowadzi w Międzynarodowym Instytucie Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.

Zbudował układ pomiarowy do wyznaczania zależności momentu magnetycznego w funkcji natężenia pola magnetycznego przy ustalonej temperaturze i zależności momentu magnetycznego w funkcji temperatury przy ustalonej wartości natężenia pola magnetycznego. Pomiary tych zależności są w pełni automatyzowane i rejestrowane na ekranie monitora przez zastosowanie oprogramowania i komputera. Do dyspozycji służą trzy magnetometry: indukcyjny własnej konstrukcji, strunowy i krokowy.

Współpracuje z wieloma instytutami naukowymi z zagranicy, m.in.: Instytut Fizyczny im. P.N. Lebiediewa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytut Fizyki Ciała Stałego – Drezno NRF, Instytut Fizyki Bułgarskiej Akademii Nauk – Sofia, Instytut Fizyki Uniwersytetu Sofijskiego w Bułgarii, Instytut Fizyki Ukraińskiej Akademii Nauk w Doniecku i Kijowie, Instytucie Fizyki Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie i krajowymi INT i BS PAN we Wrocławiu, IF PAN Warszawa, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Poznaniu, Instytut Chemii Uniwersytetu w Katowicach. Współautor ponad 200 publikacji w czasopismach fizycznych: Physical Review, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Journal Alloys and Compounds, Journal of Solid State Chemistry, Physica B i innych.


 

Skip to content