Władze

Start / Uczelnia / Informatyka / Władze
dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS, dziekan

Dziekan Wydziału Informatyki

dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS

e-mail: tmydlarz@horyzont.eu

pok. 3.08, tel. 71 799 19 37, wew. 30

 

Dyżur:
• środy, godz. 15.00-17.00
• piątki, godz. 15.00-17.00  

Fizyk eksperymentator, specjalista fizyki magnetyzmu ciała stałego zajmujący się badaniem własności magnetycznych ciała stałego w postaci monokryształów, polikryształów, proszków i amorficznej w unikalnych warunkach fizycznych – silnych pól magnetycznych do 50T i niskich temperatur od mK do temperatury pokojowej. Badania prowadzi w Międzynarodowym Instytucie Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.

Zbudował układ pomiarowy do wyznaczania zależności momentu magnetycznego w funkcji natężenia pola magnetycznego przy ustalonej temperaturze i zależności momentu magnetycznego w funkcji temperatury przy ustalonej wartości natężenia pola magnetycznego. Pomiary tych zależności są w pełni automatyzowane i rejestrowane na ekranie monitora przez zastosowanie oprogramowania i komputera. Do dyspozycji służą trzy magnetometry: indukcyjny własnej konstrukcji, strunowy i krokowy.

Współpracuje z wieloma instytutami naukowymi z zagranicy, m.in.: Instytut Fizyczny im. P.N. Lebiediewa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytut Fizyki Ciała Stałego – Drezno NRF, Instytut Fizyki Bułgarskiej Akademii Nauk – Sofia, Instytut Fizyki Uniwersytetu Sofijskiego w Bułgarii, Instytut Fizyki Ukraińskiej Akademii Nauk w Doniecku i Kijowie, Instytucie Fizyki Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie i krajowymi INT i BS PAN we Wrocławiu, IF PAN Warszawa, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Poznaniu, Instytut Chemii Uniwersytetu w Katowicach. Współautor ponad 200 publikacji w czasopismach fizycznych: Physical Review, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Journal Alloys and Compounds, Journal of Solid State Chemistry, Physica B i innych.


Prodziekan Wydziału Informatyki

dr Mirosław Dela

e-mail: mdela@horyzont.eu

pok. 3.08, tel. 71 799 19 37, wew. 30

Dyżur:
• środy, godz. 14.00-15.00
• soboty (tok A), godz. 16.00-17.00 

Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich prawa, studiów magisterskich ekonomii, studiów licencjackich administracji, studiów licencjackich filologii, policealnego studium ekonomii oraz technikum elektroenergetycznego. Wykładowca od 2012 roku. Poza działalnością oświatową zawodowo zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorczych spółek, fundacji i stowarzyszeń, kierował szkołą języków obcych. Posiada licencję detektywa, uprawnienia mediatora, agenta celnego i egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończył szkolenia z zakresu arbitrażu, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania korupcji i zagrożeniom terrorystycznym i wiele innych. Jest członkiem kilku stowarzyszeń naukowych i redakcji czasopism naukowych.
Jego zainteresowania naukowe oscylują głownie wokół prawa gospodarczego, prawa internetu, regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji, prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej), a także wokół historii i socjologii prawa i gospodarki.
Prowadzi badania nad regulacjami prawnymi dotyczącymi zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w różnych dziedzinach życia (m.in. w administracji publicznej, sądownictwie i handlu).
Jest autorem publikacji naukowych na temat ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, ochrony patentowej oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Skip to content