Projekt Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS

Start / Wrocław / Studenci / Projekt Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS
Projekt Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS

WWSIS, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i rynku pracy, wprowadza w ramach projektu „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS” dwie nowe specjalności dla studentów kierunku Informatyka I stopnia: Aplikacje biznesowe Jave EE oraz Programowanie logiczne w sztucznej inteligencji.

Logo Funduszy Europejskich, Polski oraz Unii Europejskiej

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2022

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa wśród studentów oraz pracowników uczelni we Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej (WWSIS) w powiązaniu ze wzrostem jakości świadczonych usług poprzez:

  • dostosowanie i realizację programów kształcenia (nowych specjalności) dot. Aplikacji biznesowych Jave EE oraz Programowania logicznego w sztucznej inteligencji,
  • wdrożenie zmian w Biurze karier w zakresie doradztwa dla studentów,
  • szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników uczelni oraz wsparcie informatyczne zarządzania uczelnią w okresie od X.2018 do IX.2022.

Studenci, którzy zrealizują cykle kształcenia w oparciu o dwie nowe specjalności, zostaną wyposażeni w kompetencje odpowiadające potrzebom gospodarki i rynku pracy w obszarze pracowników IT, dzięki czemu łatwiej odnajdą się na rynku pracy, a tym samym zdobędą i utrzymają zatrudnienie w najnowocześniejszych gałęziach gospodarki. Na tę politykę rozwoju regionu złożyły się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym zwłaszcza wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki. Ponadto rozwój branży wpisanej w dwie nowe specjalności na kierunku Informatyka na studiach I stopnia jest dostosowany do branż o znaczeniu kluczowym i preferowanym dla regionu oraz kraju (Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Raport końcowy, Warszawa 2014). Jednocześnie elementy te są odpowiedzią na potrzeby pracodawców w zakresie specjalistów w obszarze programowania.

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający. Według raportu Aktywni+ Przyszłość Rynku Pracy serwisu Gumtree.pl z 2017, bardzo często poszukiwani są specjaliści o interdyscyplinarnych umiejętnościach. Programiści znający się na jednym rodzaju programowania zaczynają być niewystarczający dla rozwijającego się przemysłu, w którym coraz większą rolę odgrywa automatyka i robotyka.

Dobór tych dwóch specjalności wynika z faktu, że na rynku poszukiwani są nie tylko programiści, którzy potrafią tworzyć aplikacje (przede wszystkim programiści znający się na języku Java i jego aplikacjach biznesowych), ale także programiści, którzy potrafią pracować ze sztuczną inteligencją. W ciągu najbliższych 25 lat prawie połowa znanych obecnie zawodów ma zostać zastąpiona pracą maszyn sterowaną przez sztuczną inteligencję.

Dokumenty rekrutacyjne (obowiązkowe)

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – do pobrania
2. Oświadczenie o przystąpieniu do projektu– do pobrania

Regulaminy

1. Regulamin rekrutacji – do pobrania
2. Regulamin uczestnictwa – do pobrania

Charakterystyka specjalności:
Specjalności oferują wiele kursów przygotowujących do pracy w profesjonalnych przedsiębiorstwach oferujących zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw programowania aplikacji biznesowych w języku Java oraz programisty potrafiącego pracować ze sztuczną inteligencją. 

Studenci zdobywają wiedzę z następującego zakresu: podstawy programowania i informatyki; składnia i zasady języka Java; HTML, XHTML i JavaScript; bazy danych Oracle i SQL; Projekt Java Enterprise Edition; Mapowanie obiektowo-relacyjne; Enterprise JavaBeans: technologie EJB, tworzenie logiki biznesowej po stronie serwera dla aplikacji internetowej, tworzenie aplikacji rozproszonych.

Absolwenci specjalności Programowanie logiczne w sztucznej inteligencji posiadają wiedzę umożliwiającą obsługę sieci neuronowych i ich przetwarzanie; obsługę języka programowania logicznego PROLOG, projektowanie aplikacji sztucznej inteligencji; programowanie w języku LISP; tworzenie hurtowni danych; projektowanie i prowadzenie analiz z wykorzystaniem metod eksploracji danych; programowanie w języku Jess; znają języki programowania sterowników: język listy rozkazów IL, język strukturalny ST, język drabinkowy LD oraz język funkcjonalnego schematu blokowego FBD.

Te i inne umiejętności pozwalają naszym absolwentom zdobyć bardzo dobrą pracę w renomowanych przedsiębiorstwach zajmujących się technologiami IT.

 

 

Skip to content