Programowanie (II stopień studiów)

Start / Uczelnia / Informatyka / Programowanie (II stopień studiów)

Programowanie (II stopień studiów) – specjalność jest adresowana do studentów, których interesują praktyczne umiejętności w obszarze inżynierii oprogramowania oraz ogólnych zagadnień informatyki.

Podczas zajęć nabywa się doświadczenia w zakresie tworzenia rozwiązań informatycznych w oparciu o nowoczesne języki i technologie programowania. Specjalność pozwala pogłębić znajomość projektowania obiektowego, zaawansowanych systemów bazodanowych, a także m.in. tworzenia aplikacji internetowych czy programowania gier komputerowych. Dodatkową wiedzę i umiejętności mogą zdobyć w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz metod zarządzania projektami informatycznymi umożliwiającymi pracę zespołową.

Po ukończeniu specjalizacji studenci pozyskują umiejętności w dziedzinie tworzenia, rozwoju i wdrażania systemów informatycznych, co zapewnia im dobrą pozycję na rynku pracy.

Skip to content