Dezyderaty czytelnicze

Start / Wrocław / Nauka / Dezyderaty czytelnicze

Prosimy o przesyłanie Państwa sugestii co do uzupełnienia księgozbioru biblioteki. W treści należy podać opis bibliograficzny wybranej pozycji oraz krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru. Studentów prosimy o podanie roku studiów i numeru albumu, a wykładowców – prowadzonego przedmiotu. Każda propozycja zostanie wnikliwie rozpatrzona.

Dezyderaty należy przekazywać na adres biblioteka@horyzont.eu

Skip to content