Projekt: Odkrywaj nowe horyzonty z WWSIS

Start / Wrocław / Studenci / Projekt: Odkrywaj nowe horyzonty z WWSIS
Projekt: Odkrywaj nowe horyzonty z WWSIS

Projekt Odkrywaj nowe horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: ICT, kreatywność i rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy poprzez przeprowadzenie warsztatów z zakresu sieci, bezpieczeństwa, robotyki, grafiki, telekomunikacji i systemów operacyjnych.
Do warsztatów realizowanych w ramach I edycji projektu przystąpili uczniowie dwóch wrocławskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 113 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr V. W II edycji projektu w warsztatach uczestniczą ponadto uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 33.
Działalność powyższych podmiotów jest bezpośrednio związana z głównym celem projektu. Nadrzędnym celem każdej szkoły jest wielostronne kształcenie osobowości, kształtowanie ducha przedsiębiorczości, kreatywności oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem IT.

Odkrywaj nowe horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej

 FunduszeUE logo

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Okres realizacji projektu: X.2018– XII.2021

Warsztaty prowadzone w ramach projektu:

Warsztaty „Zaplątani w sieć”. Zakres programu: projektowanie, obsługa i analizy sieci komputerowych opartych o sprzęt Cisco, badanie i porównywanie podobieństwa w komunikacji człowieka i sieci, zapoznanie z dwoma głównymi modelami stosowanymi do planowania i wdrażania sieci: OSI i TCP/IP, poznanie podejścia „warstwowego” do sieci, analiza działania warstw OSI i TCP/IP, zapoznanie z różnymi urządzeniami sieciowymi i systemami sieciowymi oraz sposobami adresowania, poznanie rodzajów mediów wykorzystywanych do przesyłania danych przez sieć.
Warsztaty „Hack me”. Zakres programu: bezpieczeństwo sieci komputerowych, poznanie metody ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów, problemy bezpieczeństwa sprzętu i sieci komputerowej (lokalizacja, dostęp do zasobów, zabezpieczenia przeciwpożarowe i procedury magazynowania), bezpieczeństwo oprogramowania (systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, oprogramowanie antywirusowe).
Warsztaty „Z robotem na ty” Zakres programu: praktyczne zajęcia z budowy robotów, zasady ich działania i programowania, przemysłowe roboty manipulacyjne, efektory manipulatorów, przemysłowe roboty mobilne, autonomia robotów przemysłowych, sposoby i języki programowania robotów przemysłowych, bezpieczeństwo w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
Warsztaty ”Chodź pomaluj mój świat”. Zakres programu: zapoznanie różnymi rodzajami mediów i obszarami ich zastosowań, uzyskanie przez uczniów umiejętności praktycznych pozwalających na integrowanie grafiki, tekstu, dźwięku, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych.
Warsztaty „Technika cyfrowa w telekomunikacji”. Zakres programu: analiza i zasada działania układów cyfrowych, podstawowe bramki logiczne i minimalizacja funkcji logicznych, badanie komutatorów i realizacja wybranych funkcji, układy konwersji kodów, projektowanie i badanie rejestrów, badanie liczników asynchronicznych i synchronicznych, układy programowalne, projektowanie i badanie prostego mikroprocesora.
Warsztaty „Systemy operacyjne”. Zakres programu: zapoznanie z systemem operacyjnym Linux, instalacja systemu, konfiguracja, użytkowanie, tworzenie i rozwijanie jądra systemu, bezpieczeństwo systemu, instalacja wybranych aplikacji.

Projekt przewiduje II edycje:

Okres realizacji I edycji: X.2018-VI.2019

Okres realizacji II edycji: X.2019 -XII.2021

Do projektu łącznie przystąpi 180 uczniów (40 kobiet i 140 mężczyzn)

Regulamin rekrutacyjny i regulamin uczestnictwa w projekcie (link)

Procedury funkcjonowania Uczelni w czasie warsztatów w projekcie „Odkrywaj Nowe Horyzonty z WWSIS” w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (link)

 

Skip to content