Misja uczelni

Start / Uczelnia / Misja uczelni

Misją Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” jest:

 

  • kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, zwłaszcza Dolnego Śląska,
  • nauczanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami,
  • kształtowanie u studentów takich cech jak otwartość na świat, szerokie horyzonty, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, samodzielność, kreatywność,
  • promowanie wśród studentów interdyscyplinarności wiedzy, która pomaga zaistnieć na współczesnym rynku pracy,
  • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, tolerancji, kultury, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności.

Skip to content