Technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Start / Uczelnia / Informatyka / Technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Specjalność ta przygotuje absolwenta do stosowania technologii informacyjnych w automatyce i robotyce, w tym m.in. do komputerowego sterowania procesami technologicznymi, akwizycji danych pomiarowych, projektowania i stosowania systemów autonomicznych, wizualizacji danych sensorycznych, programowania sterowników i paneli operatorskich, zastosowania pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki, budowy sieci przemysłowych z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS.

Specjalność przygotowuje studenta do zostania projektantem rozwiązań i systemów w obszarze informatyki przemysłowej, automatyki oraz robotyki. W ramach niej student pozyskuje wiedzę dotyczącą zagadnień z informatyki w automatyce, analizy sygnałów, sterowania i regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, technologii sieciowych.

Absolwent będzie posiadał znajomość systemów dynamicznych, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych oraz sterowników przemysłowych i kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania. Będzie potrafił rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej oraz prostych systemów zrobotyzowanych. W trakcie studiów nabędzie umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Nasz absolwent zostanie przygotowany do pracy w przemyśle, w tym: informatycznym, elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz w innych przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu informatyki w automatyce.

Absolwent otrzyma tytuł inżyniera oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na przedmiotowym kierunku.

Uczelnia posiada kilkanaście specjalistycznych pracowni, które wzbogacą i uatrakcyjnią zajęcia, w tym m.in.:

Pracownia programowania i baz danych – służy do nauki najpopularniejszych języków programowania takich jak Java, C++ i C#, a także baz danych, jak również do programowania mikroprocesorów, sterowników i interfejsów oraz pozyskania umiejętności w zakresie systemów sterowania. Są w niej także oprogramowanie i urządzenia pomocne w nabywaniu praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania rozwiązań mobilnych.

Pracownia robotyki – wyposażona jest w specjalistyczne oprogramowanie i rozbudowane zestawy do robotyki obejmujące elementy takie jak czujniki, elementy napędowe i serwomechanizmy, które pozwalają na zbudowanie różnych robotów o praktycznym przeznaczeniu. W skład zestawów wchodzą także podręczniki z lekcjami i instrukcjami opisującymi przykłady budowy robotów. W pracowni znajduje się  ponadto specjalnie wykonany stół umożliwiający tworzenie labiryntów do testowania robotów.

Pracownie zaawansowanych technologii sieciowych – studenci mogą pozyskać w nich wiedzę i umiejętności z zakresu nadzoru i obsługi sieci, technologii sieciowych, sieci szkieletowych, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz badania pracy sieciowej sterowników programowalnych.

Pracownie grafiki komputerowej, grafiki 3D i przetwarzania obrazów prowadzone są w nich zajęcia z grafiki komputerowej, obróbki dźwięku, montażu wideo, programowania grafiki, tworzenia stron internetowych, modelowania scen 3D, przetwarzania i analizy obrazów przemysłowych. Pracownie posiadają ponadto oprogramowanie do projektowania technicznego w dziedzinach inżynierii mechanicznej i elektrycznej, zintegrowanego wspomagania wytwarzania oraz analiz wytrzymałościowych i dynamicznych projektowanych elementów.

Pracownia zaawansowanych obliczeń komputerowych i modelowania – wyposażona jest w dwa superkomputery Nvidia. Ich duża moc obliczeniowa umożliwia prowadzenie różnorodnych badań naukowych, w tym związanych z robotyką, szczególnie badania algorytmów wizyjnych, obróbki sygnału wizyjnego, analizy skuteczności i porównania skuteczności bibliotek oraz algorytmów. Komputery umożliwiają również prowadzenie badań z wykorzystaniem sieci neuronowych, których wyniki wykorzystywane są w robotyce.

Ponadto uczelnia posiada pracownie sieci neuronowych, sieci wirtualnych, systemów operacyjnych, modelowania komputerowego, zaawansowanej translatoryki, pracownię malarską oraz pracownie przygotowane do prowadzenia kursów Cisco, Cisco Security i Fluke.

Nie czekaj – zapisz się już dziś!

Skip to content