Tester oprogramowania

Start / Uczelnia / Informatyka / Tester oprogramowania

Celem tej specjalności jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie testowania oprogramowania stanowiącego istotny element Quality Assurance.

Sylwetka absolwenta

Student specjalności nabywa wiedzę z zakresu:

 • podstaw zapewniania jakości
 • testowania oprogramowania
 • projektowania testów
 • zarządzania procesem testowym
 • dokumentowania procesu testowego

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

 • projektowania, implementowania i wykonywania efektywnych przypadków testowych
 • analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod kątem defektów
 • opracowywania planów testów
 • oceny opłacalności automatyzacji
 • tworzenia testów automatycznych
 • efektywnej komunikacji ze współpracownikami, zwłaszcza z programistami
Skip to content