Erasmus+

Start / Wrocław / Studenci / Erasmus+

Program Erasmus+

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej począwszy od 2008 roku uczestniczy
w europejskim programie wymiany studentów i nauczycieli akademickich LLP – Erasmus (Erasmus Lifelong Learning Programme, inaczej Erasmus „Uczenie się przez całe życie”), który od 1 stycznia 2014 roku został zastąpiony programem Erasmus+.

Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W ramach programu można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na część studiów
  • na praktykę

Erasmus+ wspiera studentów, którzy nie boją się podejmować ryzyka i lubią zdobywać nową wiedzę w oryginalny sposób, czyli podróżując!

Udział w programach takich jak Erasmus+ podnosi kwalifikacje oraz wzbogaca CV. Pracodawcy mogą przychylniej patrzeć na osoby, które studiowały lub odbyły staże za granicą, uznając je za bardziej otwarte na nowe wyzwania i elastyczne niż te, które poprzestały na edukacji i pracy w swoim ojczystym kraju.

Trzy lub pięć lat studiów czasem nie wystarczy, żeby zdobyć satysfakcjonujący poziom wiedzy – trzeba je także uzupełnić o dodatkowe działania. Przyspiesz swoją karierę i wybierz program Erasmus+!

Skip to content