Kierunki studiów

Start / Wrocław / Kandydaci / Kierunki studiów
Kierunek
Stopień

Oferowane specjalności (*)

Informatyka w języku angielskim
First-cycle studies in English
(licentiate and bachelor’s degree)
Informatyka
I stopnia
(licencjackie, inżynierskie)

Informatyka w języku angielskim
Second-cycle studies in English
(master’s degree)
Informatyka
II stopnia  (magisterskie)
Automatyka i robotyka
I stopnia   (inżynierskie)
Automatyka i robotyka
Studia II stopnia (magisterskie)
Bioinformatyka w języku angielskim
First-cycle studies in English
(bachelor’s degree)
Bioinformatyka
I stopnia   (inżynierskie)

(*) Oferta specjalności jest stale poszerzana zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy i potrzebami rynku pracy.

Specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 10 zapisanych osobach.

Osobom chcącym doskonalić swoje kompetencje lub też planującym zmianę profilu zawodowego oferujemy studia podyplomowe z zakresu informatyki. Dodatkowo prowadzimy szereg atrakcyjnych szkoleń (m.in. Cisco i Fluke Networks, grafika komputerowa) umożliwiających uzyskanie wartościowych, cenionych na rynku pracy certyfikatów.

Studenci WWSIS mają dodatkowo możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach przygotowujących do uzyskania certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe: First Certificate oraz Zertifikat Deutsch.

Skip to content