Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

Start / Uczelnia / Informatyka / Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

Na studiach I stopnia na kierunku Informatyka kształci się specjalistów w zakresie:

  • tworzenia i eksploatacji systemów informacji oraz realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
  • praktycznego programowania i posługiwania się narzędziami informatycznymi,
  • podstaw informatyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości IT,
  • wykorzystywania technik komputerowych oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
  • wykorzystywania technik komputerowych i metod informatycznych do wspomagania nowych technologii oraz eksploatacji tych już istniejących.

Absolwent studiów I stopnia zdobywa zasadnicze kompetencje umożliwiające podjęcie efektywnej pracy w obszarze informatyki oraz zostaje przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na przedmiotowym kierunku.

Zajęciom specjalnościowym towarzyszy stale grupa przedmiotów ogólnych, w tym zwłaszcza matematycznych oraz z zakresu teorii informatyki, umożliwiających wszechstronne przygotowanie absolwenta do dynamiki zmian w tej dziedzinie oraz zwiększających elastyczność wobec wyzwań współczesnego rynku pracy.

Oprócz przygotowania informatycznego studenci mają również możliwość zdobycia wiedzy ogólnoekonomicznej oraz ogólnospołecznej.

Dodatkowo w trakcie studiów I stopnia duży nacisk położony jest na wykształcenie samodzielności w poszukiwaniu i aktualizacji informacji oraz nabywaniu potrzebnych nowych umiejętności.

Studenci mają możliwość wyboru poniższych specjalności, w ramach których uzyskują określone kompetencje zawodowe:

Czas trwania studiów

Studia licencjackie na kierunku Informatyka trwają:

  • 6 semestrów na studiach stacjonarnych,
  • 7 semestrów na studiach niestacjonarnych.

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka trwają:

  • 7 semestrów na studiach stacjonarnych,
  • 8 semestrów na studiach niestacjonarnych.

 

Nie czekaj – zapisz się już dziś!

Skip to content