Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Start / Uczelnia / Informatyka / Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych – w ramach tej specjalności studenci poznają metody ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów. Są to problemy bezpieczeństwa sprzętu i sieci komputerowej (lokalizacja, dostęp do zasobów, zabezpieczenia przeciwpożarowe i procedury magazynowania) oraz bezpieczeństwa oprogramowania (systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, programy antywirusowe).

Absolwent specjalności zna dokładnie praktyczne zagadnienia kryptografii, sposoby ochrony danych przed kopiowaniem, modyfikacją i nieupoważnionym dostępem, metody elektronicznego obiegu, weryfikacji i podpisywania dokumentów, protokoły SSL, TCP/IP, HTTP, HTTPS, zapory sieciowe i organizowanie obszaru DMZ, oprogramowanie serwerów WWW, FTP, DNS i poczty elektronicznej.

Skip to content