Kategoria: <span>Informatyka</span>

Start / Uczelnia / Informatyka

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo – w ramach kierunku Informatyka, jest związane z zagadnieniami ochrony informacji cyfrowych. Studia tej specjalności stwarzają możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się niebezpieczeństwem wycieku danych, ochroną danych, czy ich analizą. Tak szeroki zakres możliwości rozwoju zawodowego wynika z faktu, że obecnie systemy komputerowe zaangażowane są prawie we wszystkie aspekty ludzkiego życia. Sytuacja ta wiąże się jednak ze wzrostem potencjalnych zagrożeń, jak i koniecznością...

25 października 202225 października 2022

Specjalności – II stopień

Informatyka II stopnia  (magisterskie) Programowanie Sieci komputerowe i systemy teleinformatyczne Grafika komputerowa Informatyka w języku angielskim Second-cycle studies in English (master’s degree) Programming Computer Network Administrator Computer Graphics (*) Oferta specjalności jest stale poszerzana zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy i potrzebami rynku pracy. Specjalności są uruchamiane, gdy zbierze się minimum 10 zainteresowanych studentów.

9 września 20218 lutego 2023

Programy studiów

Informatyka w języku angielskim – first-cycle study programme, full-time studies Informatyka w języku angielskim – first-cycle study programme, part-time studies Informatyka w języku angielskim – second-cycle study programme, full-time studies Informatyka w języku angielskim – second-cycle study programme, part-time studies Informatyka I stopnia – studia stacjonarne Informatyka I stopnia – Java EE – studia stacjonarne Informatyka I stopnia – Prolog – studia stacjonarne Informatyka I stopnia –...

9 września 20218 lutego 2023

Programowanie logiczne w sztucznej inteligencji

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z podstawami i zaawansowanymi zagadnieniami logicznymi sztucznej inteligencji oraz metodami rozwiązywania problemów. Student specjalności pozna dokładnie języki programowania wykorzystywane w badaniach nad sztuczną inteligencją (LISP, PROLOG, JESS). Studenci pod okiem specjalistów zgłębią modelowanie sztucznej inteligencji w postaci tzw. sieci neuronowych. Sylwetka absolwenta Student nabywa wiedzę z zakresu: tradycyjnych metod programowania języków programowania logicznego (PROLOG, LISP, JESS) sieci neuronowych...

22 maja 201825 października 2022

Aplikacje biznesowe Java EE

W ramach specjalności studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu biznesowego wykorzystania języka Java EE, obsługi zaawansowanych baz danych oraz zarządzania projektem biznesowej aplikacji. Duży nacisk na praktyczne podejście umożliwi szybkie odnalezienie się na wymagającym rynku pracy. Dzięki tej specjalności absolwenci uzyskują kwalifikacje niezbędne w jednym z najbardziej atrakcyjnych działów sektora IT, jakim jest tworzenie aplikacji biznesowych Java EE. Sylwetka absolwenta Student nabywa wiedzę...

22 maja 201827 kwietnia 2022

Projekt Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci informatycznych

  Charakterystyka specjalności Specjalność oferuje wiele kursów przygotowujących do pracy w profesjonalnych przedsiębiorstwach oferujących pracę na stanowisku specjalisty do spraw bezpieczeństwa i optymalizacji sieci. Jej celem jest zapoznanie studenta z zasadą działania różnych typów sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem sieci komputerowych, a także przygotowanie do optymalnego projektowania sieci teleinformatycznych oraz skutecznej ich ochrony w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli do zasobów sieciowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarówno podstaw...

24 maja 201727 kwietnia 2022

Projekt Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci informatycznych

O projekcie Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I stopnia kierunku Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej (WWSIS) poprzez dostosowanie i realizację programu kształcenia (nowej specjalności) dot. Bezpieczeństwa i optymalizacji sieci informatycznych, współtworzonej i realizowanej z udziałem pracodawców w okresie od V.2017 do IX.2021. Nabycie kompetencji założonych w programie przygotowanym i zrealizowanym we współpracy z pracodawcami ułatwi...

24 maja 201727 kwietnia 2022

Informatyka I stopnia w języku angielskim

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej począwszy od października 2017 roku otwiera możliwość studiowania Informatyki I stopnia w języku angielskim. Uczelnia pragnie w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zdolnych, dynamicznych i ambitnych osób, które chcą zapewnić sobie doskonały start kariery zawodowej i nadążyć za wysokimi wymaganiami rynku pracy w Polsce oraz trendami w gospodarce europejskiej i światowej. Studia w języku angielskim to ważne pierwsze doświadczenia przyswajania sobie wiedzy,...

11 maja 20176 maja 2022

Zarządzanie projektami IT

Celem specjalności jest przygotowanie uczestników do objęcia roli kierownika projektów.   Sylwetka absolwenta Student specjalności nabywa wiedzę z zakresu: metodyk zarządzania projektem i stosowania ich w praktyce definiowania projektu i jego zakresu, harmonogramowania prac, zarządzania budżetem zarządzania ryzykiem zarządzania jakością projektowania i wdrażania systemów informatycznych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami: użytkowania specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem kontrolowania...

2 stycznia 201727 kwietnia 2022

Programowanie urządzeń mobilnych

Specjalność jest przygotowania pod kątem wykorzystania technik informatycznych na potrzeby urządzeń mobilnych. W jej ramach absolwent zdobywa wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej w charakterze programisty lub projektanta aplikacji mobilnych na różnych architekturach urządzeń mobilnych. Sylwetka absolwenta Student specjalności nabywa wiedzę z zakresu: projektowania interfejsów GUI podstaw inżynierii oprogramowania metod zarządzania oprogramowaniem technik programowania na platformach mobilnych Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami: implementacji rozwiązań...

2 stycznia 201727 kwietnia 2022
Skip to content