Wzory dyplomów WWSIS

Start / Wzory dyplomów WWSIS

Logotyp BIP         Godło Uczelni

 

 

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

 

Informacje na temat dyplomów:

  1. Wzorce dyplomów ukończenia studiów na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej zaczęły obowiązywać z dniem 1.10.2022 r.
  2. Datą rozpoczęcia wydawania dokumentów publicznych danych wzorów jest 24.10.2022 r.
  3. Ważność dokumentu publicznego – ważny bezterminowo
  4. Wytwórca – Cedar-Pol, Częstochowa
  5. Nakład – zależny od liczby absolwentów w trakcie obowiązywania wzorca
  6. Wykaz oznaczeń indywidualnych: zabezpieczenie w druku – ramka gliszowa, zabezpieczenie w druku – dwukolorowe tło gliszowe w technice druku irysowego, kolory Pantone: Blue 072 U i Yellow 012 U, zabezpieczenie w druku – druk farbą fluorescencyjną, zabezpieczenie w druku – mikrodruk, zabezpieczenie w druku – numeracja typograficzna wykonana farbą o właściwościach penetrujących w kolorzeczarno – bordowym, zabezpieczenie wdruku – godło drukowane farbą irydyscentną

 

Opis zabezpieczeń dyplomów

Wzory dyplomów

I stopień

I stopień – odpis

I stopień – odpis do akt

II stopień

II stopień – odpis

II stopień – odpis do akt

Dyplom – wersja angielska

Dyplom – wersja niemiecka

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Skip to content