O Biurze karier

Start / Wrocław / Kariera / O Biurze karier

Podstawowa działalność Biura Karier:

  • wskazywanie sposobów podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp.
  • udzielanie informacji o możliwościach odbycia stażu, zasadach działania Urzędu Pracy, agencjach pośrednictwa pracy, biurach doradztwa personalnego
  • pomoc w odbyciu praktyk studenckich
  • realizacja programu Erasmus+: prowadzenie naboru na studia, praktyki i staże zagraniczne; pomoc w załatwianiu formalności związanych z wyjazdem
  • udostępnianie adresów internetowych serwisów pracy i polecanie ofert
  • pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych poprzez zamieszczanie ich wzorów
  • dostarczanie informacji o oferowanych stypendiach zagranicznych
  • gromadzenie ofert pracy, praktyk i staży zgłaszanych przez firmy
  • gromadzenie ankiet wypełnionych przez studentów WWSIS, które ułatwią skierowanie odpowiednich osób do określonych firm

Skip to content