Studencki System Stypendialny

Start / Wrocław / Kariera / Studencki System Stypendialny

O stypendium, za które odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, mogą się ubiegać:

  • studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego
  • studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych

Więcej informacji

Skip to content