Informacje ogólne

Start / Wrocław / Nauka / Informacje ogólne

Multimedialna biblioteka i czytelnia Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej została powołana w 2005 roku. 

Do głównych zadań biblioteki należą: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie pracownikom i studentom WWSIS literatury niezbędnej do realizacji procesu dydaktycznego.

Biblioteka sukcesywnie rozbudowuje swój księgozbiór w oparciu o zakupy i dary. Zakres gromadzonych zbiorów jest dostosowany do treści dydaktycznych. Zbiory katalogowane są według następujących kategorii:

1. Filozofia
2. Psychologia
3. Socjologia
4. Ekonomia
5. Marketing i zarządzanie
6. Nauki prawne. Prawo
7. Matematyka, w tym: 
  – 
analiza matematyczna
  – algebra, geometria
  – statystyka i prawdopodobieństwo
  – metody numeryczne
  – logika, teoria mnogości i topologia
8. Fizyka
9. Astronomia
10. Chemia
11. Elektryka i elektronika
12. Informatyka, w tym: 
  – bazy danych
  – bezpieczeństwo w sieci
  – internet
  – grafika komputerowa
  – kryptografia
  – mikrokomputery i mikrokontrolery
  – oprogramowanie
  – programowanie
  – sieci neuronowe
  – sieci komputerowe
  – sprzęt komputerowy
  – sztuczna inteligencja 
13. Historia i teoria sztuki
14. Filologia angielska / germańska: 
  – fonetyka
  – gramatyka i słownictwo
  – historia i teoria literatury
  – językoznawstwo
  – kultura i historia obszaru językowego
  – literatura piękna
  – praktyczna nauka języków obcych
  – periodyki naukowe
15. Literatura piękna (polska i światowa)  
16. Publicystyka. Reportaże. Felietony
17. Geografia
18. Turystyka, w tym: 
  – agroturystyka
  – dokumenty kartograficzne
  – ekologia
  – fizjologia
  – krajoznawstwo
  – prawo i ekonomia w turystyce
  – rekreacja
19. Historia 
20. Biografie, autobiografie i pamiętniki

Zbiory udostępniane są na miejscu w czytelni oraz poza obręb biblioteki zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu. 

Zawartość księgozbioru biblioteki jest dostępna poprzez Wirtualny Dziekanat w zakładce ”Biblioteka”. Katalog oferuje dostęp do danych z pozycjami i możliwość wyszukiwania wg wybranych kryteriów: tytuł, autor i hasło przedmiotowe. Poza tym czytelnicy mają możliwość sprawdzenia, czy wybrany egzemplarz jest wypożyczony.

Uwaga: przy wpisywaniu haseł do wyszukiwarki nie należy używać polskich znaków.

Czytelnia

Czytelnia, która jest integralną częścią biblioteki, oferuje bezpłatny dostęp do Internetu na pięciu stanowiskach oraz czasopismo Chip w bieżącej prenumeracie.

Skip to content