Zarządzanie projektami IT

Start / Uczelnia / Informatyka / Zarządzanie projektami IT
Celem specjalności jest przygotowanie uczestników do objęcia roli kierownika projektów.

 

Sylwetka absolwenta

Student specjalności nabywa wiedzę z zakresu:

  • metodyk zarządzania projektem i stosowania ich w praktyce
  • definiowania projektu i jego zakresu, harmonogramowania prac, zarządzania budżetem
  • zarządzania ryzykiem
  • zarządzania jakością
  • projektowania i wdrażania systemów informatycznych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

  • użytkowania specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem
  • kontrolowania i monitorowania postępu prac w projektach
  • zarządzania zespołem projektowym
  • prowadzenia negocjacji
Skip to content