Samorząd studencki WWSIS

Start / Wrocław / Studenci / Samorząd studencki WWSIS

Kto może wziąć udział w wyborach?

Swoją kandydaturę wyborach do Samorządu Studenckiego we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej mogą zgłosić wszyscy studenci kierunków: automatyka i robotyka, bioinformatyka czy informatyka – studia w języku angielskim również nie są wyjątkiem.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom studiów I i II stopnia.

Na jak długo wybierany jest Samorząd?

Kadencja Zarządu trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem ukonstytuowania się Samorządu (stwierdzenia przez Komisję Wyborczą prawidłowości wyborów) i trwa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia następnej kadencji Zarządu.

Jak Samorząd wpływa na studia

Informatyka to dziedzina, która bardzo szybko się rozwija. Dlatego jest tak ważne, by opinie w sprawach związanych z procesem kształcenia w szkołach wyższych wyrażać mogła wyrażać cała społeczność akademicka, zwłaszcza studencka, którą reprezentuje Samorząd. Poprzez zabieranie głosu w imieniu swoich kolegów i koleżanek, ma on realny wpływ na wprowadzanie zmian oraz obronę ich praw i interesów.

Samorząd odgrywa też ważną rolę w realizacji naukowych, kulturalnych, sportowych czy turystycznych inicjatyw. Opiniuje on także niektóre projekty oraz decyzje organów Uczelni oraz uczestniczy w sprawach związanych z organizacją i regulaminem studiów.

Bardzo ważnym zadaniem Samorządu jest też współpraca z władzami Uczelni w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności przy rozdziale stypendiów i zapomóg ze środków budżetu państwa oraz  stypendiów i nagród Uczelni.

Bądź na bieżąco!

Kontakt: samorzad@horyzont.eu

Regulamin Samorządu WWSIS

 

 Polub Samorząd WWSIS na Facebooku i bądź na bieżąco!

Skip to content