Bazy danych

Start / Uczelnia / Informatyka / Bazy danych

Bazy danych – ideą tej specjalności jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi analizowania, projektowania i budowania baz danych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania języka SQL, tworzenia aplikacji komputerowych współpracujących z bazami danych, a także wykorzystywania wybranych środowisk bazodanowych i programistycznych takich jak MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, PHP, Microsoft Visual Studio i inne.

Skip to content