Opłaty

Start / Wrocław / Kandydaci / Opłaty

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) prowadzone w języku polskim

Czesne dla studiów I stopnia ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość raty jest niezależna od wybranej specjalności.

Na kierunku Informatyka oferujemy możliwość wyboru czesnego stałego lub stopniowanego. Pierwsze daje z góry pewność, że rata nie zmieni się przez cały okres studiów. Drugie to z kolei bardzo niska opłata przez pierwszy rok, która potem stopniowo wzrasta, ale bez obaw – dokładnie wiesz, o ile, więc możesz spokojnie zaplanować to w swoim budżecie.

Czesne stałe

Kierunek
Stacjonarne
Niestacjonarne
Informatyka
750 zł
750 zł
Automatyka i Robotyka
750 zł
750 zł
Bioinformatyka
750 zł
750 zł
Bioinformatics
935 zł
935 zł

 

Czesne stopniowane na kierunku Informatyka:

Rok studiów

12 rat

10 rat

Semestralne

Roczne

I

688,00 zł

775,00

3975,00

7950,00 zł

II

771,00 zł

875,00

4475,00

8950,00 zł

III

830,00 zł

945,00 zł

4825,00 zł

9650,00 zł

IV

846,00 zł

965,00 zł

4925,00 zł

9850,00 zł

Uwaga – cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wnoszą czesne w formie semestralnej lub rocznej.

Nie czekaj – zapisz się już dziś! 

 

Opłaty za studia II stopnia (magisterskie) prowadzone w języku polskim

Czesne dla studiów II stopnia ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość raty jest niezależna od wybranej specjalności.

Kierunek
Stacjonarne studia magisterskie
Niestacjonarne studia magisterskie
Informatyka
750 zł
750 zł
Automatyka i Robotyka
750 zł
750 zł

 

Opłaty za studia I (inżynierskie) na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim

Rok studiów
Semestralnie
Rocznie
I
7023,00zł
14046,00zł
II
5139,00zł
10278,00zł
III
5139,00zł
10278,00zł
IV
5139,00zł
10278,00zł

Opłaty za studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim

Rok
studiów
Semestralnie
Rocznie
I
7 023,00 zł
14 046,00 zł
II
4 196,00 zł
8 392,00 zł

 

Nie czekaj – zapisz się już dziś!

 

Dla studentów oraz absolwentów WWSIS opłata za studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wynosi 710 zł. 

Uwaga – cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wnoszą czesne w formie semestralnej lub rocznej.

Czesne należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualne subkonto uczelni, które student otrzymuje po podpisaniu umowy w dziekanacie. Wysokość czesnego za studia ustalana jest przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok akademicki. Zaświadczenia o studiowaniu wydajemy dopiero po zapłaceniu wpisowego i pierwszej raty czesnego. Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty daje prawo do 3% bonifikaty, a za cały rok – 5%.

 

Wpisowe

Podczas trwania rekrutacji aktualna kwota wpisowego widnieje na stronie głównej uczelni.

Wpisowe należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas rekrutacji online w systemie ProAkademia.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Studia za darmo
Każdy student i kandydat na studenta ma możliwość obniżenia czesnego nawet do zera. Wystarczy, że osoba polecona przez Ciebie w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych złoży stosowne oświadczenie – wtedy obniżymy Twoje czesne o 5% przez dwa semestry (do momentu, kiedy polecona osoba będzie studiować).

 

Stypendia

Nasi studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także o kredyty studenckie na korzystnych warunkach. Ponadto każdy student ma możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów za:

a. wyróżniające wyniki w nauce

b. osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym

 

Skip to content