Opłaty

Start / Wrocław / Kandydaci / Opłaty

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) prowadzone w języku polskim

Czesne dla studiów I stopnia ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość raty jest niezależna od wybranej specjalności.

Na kierunku Informatyka oferujemy możliwość wyboru czesnego stałego lub stopniowanego. Pierwsze daje z góry pewność, że rata nie zmieni się przez cały okres studiów. Drugie to z kolei bardzo niska opłata przez pierwszy rok, która potem stopniowo wzrasta, ale bez obaw – dokładnie wiesz, o ile, więc możesz spokojnie zaplanować to w swoim budżecie.

Czesne stałe

Kierunek
Stacjonarne
Niestacjonarne
Informatyka
695 zł
695 zł
Automatyka i Robotyka
695 zł
695 zł
Bioinformatyka
695 zł
695 zł
Bioinformatics
785 zł
785 zł

 

 

Czesne stopniowane na kierunku Informatyka:

Rok studiów

12 rat

10 rat

Semestralne

Roczne

I

633,00 zł

720,00 zł

3700,00 zł

7400,00 zł

II

716,00 zł

820,00 zł

4200,00 zł

8400,00 zł

III

775,00 zł

890,00 zł

4550,00 zł

9100,00 zł

IV

791,00 zł

910,00 zł

4650,00 zł

9300,00 zł

Uwaga – cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wnoszą czesne w formie semestralnej lub rocznej.

Nie czekaj – zapisz się już dziś!  

 

Opłaty za studia II stopnia (magisterskie) prowadzone w języku polskim

Czesne dla studiów II stopnia ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość raty jest niezależna od wybranej specjalności.

Kierunek
Stacjonarne studia magisterskie
Niestacjonarne studia magisterskie
Informatyka
695 zł
695 zł
Automatyka i Robotyka
695 zł
695 zł

 

Opłaty za studia I (inżynierskie) na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim

Rok
Semestralnie
Rocznie
I
6123 zł
12246 zł
II
4239 zł
8478 zł
III
4239 zł
8478 zł
IV
4239 zł
8478 zł

 

Opłaty za studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim

Rok
Semestralnie
Rocznie
I
6123 zł
12246 zł
II
3296 zł
 6594 zł

 

Nie czekaj – zapisz się już dziś!

 

Dla studentów oraz absolwentów WWSIS opłata za studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wynosi 655 zł. 

Uwaga – cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wnoszą czesne w formie semestralnej lub rocznej.

Czesne należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualne subkonto uczelni, które student otrzymuje po podpisaniu umowy w dziekanacie. Wysokość czesnego za studia ustalana jest przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok akademicki. Zaświadczenia o studiowaniu wydajemy dopiero po zapłaceniu wpisowego i pierwszej raty czesnego. Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty daje prawo do 3% bonifikaty, a za cały rok – 5%.

 

Wpisowe

Podczas trwania rekrutacji aktualna kwota wpisowego widnieje na stronie głównej uczelni. Obecnie jest to 100 zł, dla absolwentów 0 zł.

Wpisowe należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas rekrutacji online w systemie ProAkademia.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Studia za darmo
Każdy student i kandydat na studenta ma możliwość obniżenia czesnego nawet do zera. Wystarczy, że osoba polecona przez Ciebie w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych złoży stosowne oświadczenie – wtedy obniżymy Twoje czesne o 5% przez dwa semestry (do momentu, kiedy polecona osoba będzie studiować).

 

Stypendia

Nasi studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także o kredyty studenckie na korzystnych warunkach. Ponadto każdy student ma możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów za:

a. wyróżniające wyniki w nauce

b. osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym

 

 

Skip to content