Oferty pracy/staży

Start / Wrocław / Kariera / Oferty pracy/staży

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS (nr projektu: POWR.03.05.00-00-A029/20). Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna II”.Poszukujemy nauczycieli/wykładowców/specjalistów do nagrania wykładów audio-video z określonych przedmiotów obowiązujących na następujących kierunkach studiów: Automatyka i robotyka, Informatyka I i II stopnia oraz Bioinformatyka.

Wymagania, jakie należy spełnić:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie osoba prowadząca wykład (wykładowca/trener) zrealizował co najmniej 4 wykłady/grupowe warsztaty w zakresie tematyki dotyczącej przedmiotu wykładu, którego dotyczy zapytanie ofertowe (wskazanego w formularzu oferty) – Zamawiający w celu weryfikacji będzie wymagał od oferenta min. 1 zaświadczenia od pracodawcy lub protokół wykonania usługi
b) wykształcenie kierunkowe – przedłożenie dyplomu ukończenia studiów,

c) CV osoby prowadzącej wykład.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Rozpoczęcie współpracy: planujemy rozpocząć nagrania wykładów od kwietnia 2022 roku

Wszelkie zapytania jak i zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: edyta.bloniarz@horyzont.eu

*

Praca jako nauczyciel

Zespoł Szkół Zawodowych w Rawiczu poszukuje nauczycieli informatyki oraz przedmiotów budowlanych, mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, energetycznych i teleinformatycznych. Kontakt: zsz@powiatrawicki.pl, tel. 65 545 30 72.

 

Skip to content