Akademia Cisco

Start / Uczelnia / CISCO / Akademia Cisco

Lokalna Akademia Sieciowa

Cisco CCNA ID 3021342

Serdecznie witamy Państwa na stronie Lokalnej Akademii Cisco przy Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont”

Akademia Cisco oferuje możliwość nauki projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych. Każdy słuchacz, który pozytywnie zakończy dany semestr, otrzymuje dyplom zawierający informacje o zdobytych umiejętnościach w wersji angielskojęzycznej – system ten umożliwia kontynuację kursu w dowolnej jednostce posiadającej status Akademii Cisco, także zagranicznej. Po ukończeniu czterech semestrów składających się na cały kurs słuchacz może przystąpić do egzaminu uprawniającego do zdobycia certyfikatu CCNA (Cisco Networking Academy).

Od osób przystępujących do programu Akademii nie wymaga się znajomości sieci komputerowych. Niezbędna jest za to podstawowa wiedza z zakresu matematyki i fizyki oraz umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika.  

Skip to content