Naukowe bazy danych

Start / Wrocław / Nauka / Naukowe bazy danych

Biblioteka WWSIS zaprasza wszystkich do korzystania z komputerów w czytelni mających dostęp do zasobów baz poniższych naukowych:

 

Elsevier
Wybrane czasopisma Freedom Collection, w tym tytuły bieżące i archiwalne, czasopisma z grupy Lancet oraz książki: monografie i wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015.

Springer
Czasopisma, w tym tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz tytuły archiwalne, archiwum serii książkowych, książki wydane w latach 2004, 2005 i 2009-2011, książki z roku 2017 oraz książki z roku 2018. 

Web of Science
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ponad 30 000 czasopism, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

Nature
Czasopismo Nature, roczniki od 2010.

Science
Czasopismo Science, roczniki od 1997. 

Ebsco

Czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje.

Scopus
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań ponad 20 000 czasopism, 145 000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

Wiley Online Library
Czasopisma Full Collection 2019, w tym tytułu bieżące z rocznikami od 1997 oraz książki wydane w latach 2009 i 2015.

 

Encyklopedie online:

Wikipedia

Encyklopedia PWN

Encyklopedia Britannica Online

Skip to content