Programowanie

Start / Uczelnia / Informatyka / Programowanie

Programowanie – celem specjalności jest zapoznanie studentów z głównymi środowiskami i narzędziami programowania.

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania w stopniu zaawansowanym języka programowania C++, opanowują zasadę obiektowości, zaznajamiają się z polimorfizmem i potrafią go wykorzystać m.in. w adresowaniu bazowym oraz podczas posługiwania się funkcjami wirtualnymi.

Studenci poznają ponadto dogłębnie system operacyjny Windows i zasady tworzenia pracujących w nim programów oraz graficzny interfejs użytkownika i osiągają znajomość praktycznych metod jego tworzenia w aplikacjach. Opanowują także techniki szybkiego tworzenia programów, aplikacji sieciowych oraz lokalnych i zdalnych baz danych z wykorzystaniem języka SQL, jak również aplikacji bazodanowych jedno- i wielowarstwowych.

Skip to content