Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Start / Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Logotypy Programów Unii Europejskiej i flaga Polski

 

Drodzy Studenci!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz w każdej sprawie dotyczącej szeroko rozumianej niepełnosprawności.

Pełnomocnik chętnie wyjaśni w zrozumiały sposób zagadnienia prawne i prawnicze związane z niepełnosprawnościami oraz udzieli informacji praktycznych dotyczących m.in:

 • jak ubiegać się o otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz jak wygląda taka procedura w praktyce;
 • czy w przypadku danej jednostki chorobowej można się o taki dokument ubiegać;
 • jakie korzyści i uprawnienia przysługują w związku z posiadaniem orzeczenia;

Każdy kontakt ze strony studentów oraz pomysły, co można dodatkowo zmienić bądź wprowadzić na Uczelni, są mile widziane.

Kontakt:

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami – Katarzyna Młyńczyk
e-mail/Teams: kmlynczyk@horyzont.eu
pok. 1.13, tel. 71 799 19 37, wew. 25

Harmonogram pracy:

Poniedziałek – piątek: 10.00 do 13.30

Zachęcamy do wcześniejszego umawiania spotkań telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

*

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  (OBPON) przygotowała opracowanie dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

W niej znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

Czy obywatel Ukrainy może starać się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce?

Czy istnieją ku temu stosowne przepisy prawne? Czy Ukraińcy mogą być orzekani tak samo jak Polacy?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. W razie dodatkowych pytań Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do kontaktu.

*

Polecamy lekturę poradnika poświęconego rozpoczęciu studiowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami: https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/studiowanie-z-niepelnosprawnosciami

*

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego wsparciu finansowemu, jakie mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami: https://horyzont.eu/aktualnosci/jakie-wsparcie-moga-uzyskac-studenci-z-niepelnosprawnosciami/

*

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. innych przepisów dotyczących uprawnień wynikających z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

*

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie PFRON

*

Zachęcamy do ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Warunkiem jego uzyskania specjalnego jest złożenie orzeczenia o niepełnosprawności i wypełnienie odpowiedniego formularza.

Szczegóły dot. pomocy finansowej znajdują się w zakładce Stypendia i kredyty.

Więcej informacji o możliwych formach wsparcia wkrótce!

*

Od 1 lipca 2021 r. we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej został powołany Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko Pełnomocnika rektora ds osób z niepełnosprawnościami zostało utworzone w celu zwiększenia dostępu osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym oferowanego przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej.

Pełnomocnik rektora ds osób z niepełnosprawnościami został powołany w związku z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (nr projektu: POWR.03.05.00-00-A029/20), którego głównym celem jest poprawa dostępności Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu oraz podniesienie kompetencji kadr uczelni w zakresie edukacji włączającej w połączeniu z procesem kształcenia oraz zarządzania uczelnią.

Do głównych zadań Pełnomocnika należy:

 • współpraca ze studentami z niepełnosprawnościami
 • reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami
 • bieżąca obsługa studentów z niepełnosprawnościami (m.in. doradztwo edukacyjne, wsparcie w kwestiach formalnych i prawnych, pozyskiwanie informacji)
 • opiniowanie dokumentów związanych z kształceniem (a także ewentualną rehabilitacją) i pomoc w ich wypełnianiu
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia, w których biorą udział osoby
  z niepełnosprawnościami
 • pośredniczenie pomiędzy pracownikami a studentami z niepełnosprawnościami w przypadku sytuacji problemowych
 • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnościami
 • udział w tworzeniu procedur, dokumentów strategicznych WWSIS oraz form wsparcia dostosowanych do studentów z niepełnosprawnościami
 • tworzenie modelu współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami
 • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Zgodnie z sygnowaną przez Polskę Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych powinny mieć one prawo do edukacji, a według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w:

 • procesie przyjmowania na uczelnię dla odbywania kształcenia
 • kształceniu
 • prowadzeniu działalności naukowej

W realizacji tych procesów znaczącą rolę ma odgrywać Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

 

Skip to content