Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Start / Wrocław / Kariera / Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest polską organizacją pożytku publicznego. Jej najważniejsze cele statutowe to edukacja międzykulturowa i wspieranie uzdolnień. Swoje cele FEM realizuje prowadząc społeczne szkoły dwujęzyczne i placówkę oświatowo-wychowawczą o charakterze międzynarodowym oraz realizując programy wspierające uzdolnioną młodzież Dolnego Śląska.

FEM finansuje między innymi stypendia w ramach Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego.

Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny to program stypendiów przeznaczonych dla studentów I, II i III stopnia studiów wszystkich typów uczelni wyższych Polski i Słowacji oraz absolwentów szkół średnich z obu krajów rozpoczynających studia w kraju sąsiedzkim. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane z krajem sąsiadów (Słowacją lub Polską), na realizację badań naukowych w różnych dziedzinach oraz działania społeczne popularyzujące wiedzę o kulturze i dorobku kraju sąsiedniego oraz zmierzające do zacieśnienia kontaktów pomiędzy oboma narodami.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Racławicka 101
53-149 Wrocław
Tel: +48 71 782 26 27

Więcej informacji

Skip to content