Zostań wykładowcą i pracuj w WWSIS!

Start / Wrocław / Pracownicy / Zostań wykładowcą i pracuj w WWSIS!

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej poszukuje wykładowców do prowadzenia zajęć z szeroko rozumianej informatyki, automatyki i robotyki oraz bioinformatyki.

Do prowadzenia wykładów wymagany jest co najmniej stopień doktora, do laboratoriów, ćwiczeń oraz projektów – co najmniej magistra.

Obecnie poszukujemy prowadzących następujące zajęcia w języku polskim:

– Ochrona środowiska
– Systemy analogowe i cyfrowe
– Roboty mobilne
– Metody sterowania optymalnego
– Wizualizacja systemów sterowania
– Tworzenie komputerowych systemów automatyki
– Sterowanie procesami technologicznymi

Przedmioty w języku wykładowym angielskim:
– Architektura komputerów
– Fizyka
– Modelowanie i analiza systemów informatycznych
– Obliczenia naukowo-techniczne
– Podstawy metod probabilistycznych
– Teoretyczne podstawy informatyki

Bazy danych, Obliczenia wielkiej mocy, Roboty mobilne, Robotyka, Techniki eksploracji danych genotypowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich aplikacji (CV, kopia dyplomu, wykaz prowadzonych dotychczas przedmiotów i osiągnięć naukowych) na adres praca@horyzont.eu.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skip to content