Opis wydziału Informatyki

Start / Uczelnia / Informatyka / Opis wydziału Informatyki

Wydział powołany w 2004 r. jako pierwsza jednostka organizacyjna uczelni. Jego dziekanem jest dr Ryszarda Getko, prodziekanem mgr Jakub Zbądzki. Dziekanem Seniorem jest dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS. Kadrę dydaktyczną tworzą specjaliści o uznanym dorobku zawodowym i naukowym.

Na wydziale prowadzone są aktualnie studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie) oraz studia II stopnia (uzupełniające magisterskie). Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne).

Uchwałą Nr 672/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu na poziomie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia o profilu praktycznym otrzymaliśmy ocenę pozytywną na maksymalny okres przewidziany przepisami oceniającej jednostki. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę w „pełni”.

Wydział Informatyki oferuje również studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania (Java Web Developer, Bazy danych, Programowanie), grafiki komputerowej oraz fotografii cyfrowej.

Przewidujemy także szereg szkoleń, m.in. kurs sieciowy Cisco.

Zapewniamy ponadto studentom oraz absolwentom WWSIS możliwość atrakcyjnej nauki za granicą w ramach programu Erasmus+.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą specjalności na Wydziale Informatyki.

Informatyka studia:

Informatyka studia I stopnia we Wrocławiu
Informatyka studia II stopnia we Wrocławiu

Skip to content