Władze uczelni

Start / Uczelnia / Władze uczelni

Rektor-Założyciel doktor inżynier Marian Czerwiński, profesor WWSISRektor-Założyciel
dr inż. Marian Czerwiński, prof. WWSIS

e-mail:
rektor-zalozyciel@horyzont.eu
mczerwinski@horyzont.eu

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie fizyki stosowanej. Studia podyplomowe z chemii kwantowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił doktorat w 1982 roku.

Współpracuje w ramach badań naukowych z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, między innymi z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Uniwersytetem Angers we Francji.
Dorobek naukowy to monografia (wyd. Marcel Dekker inc.) oraz ponad 70 oryginalnych artykułów naukowych z zakresu chemii kwantowej i teoretycznej, opublikowanych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych (Chem. Phys., Molecul. Phys., Molecul. Phys., Inorg. Chem., Theoret. Chem. Accounts) oraz przedstawianych  na  konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Kierownik i wykonawca grantów KBN oraz ramowego grantu UE.

Za działalność naukową nagradzany m.in. przez Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Sprawował funkcję Rektora Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej w latach 2004-2014.

Uchwałą Senatu Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej został uhonorowany tytułem Rektora-Założyciela za dotychczasowe zasługi na rzecz Uczelni.


RektorRektor doktor inżynier Piotr Kardasz, profesor WWSIS
dr inż. Piotr Kardasz, prof. WWSIS

e-mail:
rektor@horyzont.eu
pkardasz@horyzont.eu

Dyżur [zdalnie, stacjonarnie tylko po umówieniu się]:
• środa, godz. 13.30-14.30

Dr inż. w dziedzinie nauk technicznych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, kierunku Transport w specjalnościach Organizacja i Projektowanie Systemów Transportowych oraz Inżynieria i Ekologia Środków Transportu, a także Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Zastępca Koordynatora Fundacji B+R&I, Ekspert Gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny biznesowej wniosków o dofinansowanie oraz Ekspert KSU Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w obszarze doradztwa technologicznego.  Współpracuje z jednostkami naukowo badawczymi w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania substancji odpadowych do zasilania silników spalinowych, konwersji energii cieplnej na elektryczną w TEG oraz w budowie układów do kogeneracji, a także w zarządzaniu przygotowaniem i wdrażaniem projektów inwestycyjnych m.in. w ww. obszarach i we wsparciu tworzenia działów badawczo-rozwojowych w MŚP.

Jest współtwórcą 10 wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, autorem wyłącznym bądź współautorem 9 skryptów i ponad 50 publikacji w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, a także prelegentem bądź organizatorem szeregu konferencji naukowych i/lub biznesowych.

Współpracę z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej rozpoczął w 2014 r. jako wykładowca. Sprawował funkcje pełnomocnika ds. współpracy z biznesem w roku akademickim 2016/2017 oraz dziekana Wydziału Automatyki i Robotyki w roku akademickim 2017/2018.


Kanclerz Edyta BłoniarzKanclerz
lic. Edyta Błoniarz

e-mail:
kanclerz@horyzont.eu
edyta.bloniarz@horyzont.eu

Dyżur [zdalnie, stacjonarnie tylko po umówieniu się]:
• czwartek, godz. 13.00 – 16.00

Absolwentka studiów I stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej jest związana od początku jej powstania. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z administracją uczelni. Pełniła również funkcję Kierownika Biura Grantów i Projektów Unijnych, nadzorując projekty realizowane w WWSIS.


Dyrektor ds. Organizacyjno-Finansowych
mgr inż. arch. Iwona Buś-Czerwińska

e-mail:
ibus@horyzont.eu

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie szacowania nieruchomości. Przez 10 lat pracowała w Biurze Rozwoju Wrocławia przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla Wrocławia. Prowadziła własną działalność gospodarczą. Współpracowała z firmami inwestorskimi i budowlanymi.

 

Skip to content