Zespół redakcyjny

Start / Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny (Editor-in-Chief)
Piotr Kardasz

Zastępca Redaktora Naczelnego (Deputy Editor-in-Chief)
Jakub Zbądzki

Redaktorzy Merytoryczni (Content Editors)
Łukasz Jeleń
Stanisław Lota

Redaktor Statystyczny (Statistics Editor)
Ryszarda Getko

Redaktor Językowy (Language Editor)
Marta Fogielman

Sekretarz Redakcji (Assistant Editor)
Marcin Radzewicz

Skip to content