Zespół redakcyjny

Start / Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny (Editor-in-Chief)
Piotr Kardasz

Zastępca Redaktora naczelnego, Redaktor prowadzący (Deputy Editor-in-Chief, Managing Editor)
Jakub Zbądzki

Redaktorzy merytoryczni (Content Editors)
Łukasz Jeleń
Stanisław Lota

Redaktor statystyczny (Statistics Editor)
Ryszarda Getko

Redaktor techniczny (Layout editor)
Marcin Radzewicz

Skip to content