Misja czasopisma

Start / Misja czasopisma

Misją wydawnictwa jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego, etycznego i edytorskiego, jak również popularyzacja osiągnięć naukowych powstałych w ramach działalności WWSIS oraz jej współpracy z innymi podmiotami.

Docelowo oferta wydawnictwa będzie obejmować m.in. publikacje naukowe (monografie, monografie pokonferencyjne), dydaktyczne (podręczniki akademickie, skrypty, materiały do ćwiczeń laboratoryjnych, zbiory zadań i zapisy wykładów), informacyjne i popularnonaukowe, w tym elektroniczne. Wydawnictwo dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem poligraficznym, który zapewnia wysoką jakość druku i sprawną realizację procesu wydawniczego.

Obecnie za sprawą wydawnictwa ukazuje się Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka – czasopismo naukowe wydawane w cyklu rocznym, prezentujące publikacje poruszające zagadnienia z dyscypliny wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja, a także z dyscyplin informatyka oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika. Biuletyn ukazuje się w otwartym dostępie, nieodpłatnie, bez ograniczeń technicznych.

Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej informuje, że nie pobiera od autorów żadnych opłat.
Zachęcamy do nadsyłania artykułów do najbliższego numeru Biuletynu na adres e-mail wydawnictwo@horyzont.eu.

Skip to content