Procedura recenzowania

Start / Procedura recenzowania

Artykuły przesyłane do Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka przechodzą wstępną weryfikację przeprowadzaną przez redakcję, w szczególności w zakresie zgodności pracy z profilem czasopisma, jej wkładu w obecny stan badań oraz spełnienia wymogów zawartych w wytycznych dla autorów. Teksty, które otrzymały pozytywną ocenę, są następnie kierowane do recenzji. Zgodnie z zasadą double blind review process autorzy i recenzenci pozostają dla siebie anonimowi. Redakcja nie udostępnia nazwisk recenzentów dla poszczególnych artykułów, a jedynie ich skład w danym roku. Recenzenci są zobowiązani do przekazania oceny artykułu na określonym odgórnie formularzu i jednoznacznego sformułowania zaleceń dotyczących publikacji. Redakcja może otrzymać jedną z czterech rekomendacji dotyczących tekstu:

– nie nadaje się do publikacji
– nadaje się do publikacji po wprowadzeniu istotnych zmian
– nadaje się do publikacji po wprowadzeniu małych zmian
– nadaje się do publikacji w obecnej formie

W przypadku sytuacji spornych powołuje się dodatkowych recenzentów. Wszystkie podejrzenia dotyczące możliwych nieprawidłowości bądź nadużyć będą wyjaśniane przed zakończeniem procedury recenzyjnej.

Autor tekstu otrzymuje recenzję niezwłocznie. W przypadkach, kiedy recenzenci zalecili korekty, podstawę przyjęcia do druku stanowi dopiero poprawiona praca.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki) zamieszczonymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Recenzenci są zobowiązani do zapoznania się z nią i stosowania się do wytycznych.

Formularz recenzji

Skip to content