Specjalności

Kierunek
Stopień
Oferowane specjalności (*)
Automatyka i Robotyka
II stopień studiów (magisterskie)
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
  • Przemysłowy internet rzeczy

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Celem specjalności jest zapoznanie studentów z technologiami automatyzacji i robotyzacji występującymi w przemyśle, w tym dotyczącymi zrobotyzowanych linii produkcyjnych.

Plan studiów na specjalności Automatyka i robotyzacja procesów technologicznych koncentruje się na poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania, systemów automatyki i projektowania linii technologicznych – efektywnych, niezawodnych i bezpiecznych. Podstawowym kierunkiem zatrudnienia jest automatyka w przemyśle. Oprócz tego program specjalności obejmuje bardzo innowacyjne zagadnienia sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-maszyna. Taka wiedza w powiązaniu z robotyką i mechatroniką wprowadza w następną generację systemów automatyki intensywnie rozwijaną m.in. w motoryzacji (pojazdy autonomiczne), sprzęcie AGD i inteligentnych budynkach (z komunikacją głosową). Przygotowuje także do prac badawczo-rozwojowych obejmujących zaawansowane roboty i systemy, charakteryzujące się intensywną i bardzo intuicyjną interakcją z człowiekiem.

Absolwent jest specjalistą w zakresie projektowania linii technologicznych oraz systemów automatyki. Potrafi zidentyfikować w organizacji obszary do automatyzacji i robotyzacji, jest w stanie zaproponować odpowiednie urządzenia do wykonywania danych procesów i prowadzić kontrolę parametrów procesu technologicznego. Umie pracować z dokumentacją techniczną i schematami elektronicznymi, elektrycznymi oraz automatyki, zna się na projektowaniu technicznym wspomaganym komputerowo i komputerowym wspomaganiu wytwarzania elementów. Posiada w szczególności wiedzę z zakresu urządzeń obiektowych automatyki, w tym różnego rodzaju czujników i przetworników, metod diagnostyki urządzeń i procesów, bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów automatyki, sztucznej inteligencji w systemach technologicznych, sieci przemysłowych i systemów mechatronicznych. Podczas studiów zapoznaje się z zagadnieniami rozwoju i zastosowań sztucznej inteligencji w systemach automatyki oraz robotyki. Absolwent posiada kompetencje z zakresu zdecentralizowanych (rozproszonych) systemów automatyki (DCS), systemów wbudowanych (embedded systems) oraz z zakresu zagadnień bezpieczeństwa: funkcjonalnego, technologicznego (SIL, PL, HAZOP i inne), cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego (zasilania), iskrobezpieczeństwa (Ex i inne), bezpieczeństwa eksploatacyjnego (prediagnostyka, diagnostyka, zdalny serwis, ochrona obiektów). Absolwent zna także aktualne trendy dotyczące automatyki i robotyki oraz współczesnych sieci szerokopasmowych.

Przemysłowy internet rzeczy
Celem specjalności jest zapoznanie studentów z zastosowaniami internetu rzeczy w myśl konwencji „Przemysłu 4.0”. Szczególny nacisk położony jest na komunikację z różnego rodzaju czujnikami i przetwornikami oraz na przetwarzanie danych z nich pochodzących. Podczas studiów omawiane są zagadnienia dotyczące inteligentnych procesów technologicznych, inteligentnych urządzeń, budynków, sieci i miast. Absolwenci zdobywają kompetencje związane z programowaniem urządzeń mobilnych oraz mikrokontrolerów.

Plan studiów na specjalności Przemysłowy internet rzeczy wprowadza w zagadnienia składowania, szybkiej transmisji i przetwarzania danych sensorycznych, a więc przygotowuje do zadań związanych z komputeryzacją produkcji, magazynowania, transportu. Otwiera także drogę do prac badawczo-rozwojowych w tej dziedzinie. Zajęcia z programowania mikrokontrolerów, w szczególności połączone z wprowadzeniem w programowanie układów FPGA, prowadzą do głębszego rozumienia interakcji między programem wykonywanym przez mikroprocesor i połączoną z nim elektroniką. To pozwala wejść na rynek systemów wbudowanych (embedded systems), obejmujący projektowanie urządzeń stosowanych nie tylko w automatyce przemysłowej, ale także w motoryzacji, sprzęcie AGD, biomedycznym, telekomunikacyjnym i innych. Koncepcja embedded systems szybko się rozwija, przenika do nowych obszarów technologicznych i ciągle cierpi na braki kadrowe.

Specjalność Przemysłowy internet rzeczy obejmuje także zajęcia z programowania w języku Python, który zalicza się dziś do najbardziej efektywnych języków skryptowych. Pozwala to absolwentom na samodzielne tworzenie kodów sterujących urządzeniami i systemami pomiarowymi. Studenci zyskują także możliwość przekierowania ścieżki zawodowej w stronę programowania lub testowania oprogramowania. Po ukończeniu studiów dysponują specjalistyczną wiedzą w zakresie analizy danych sensorycznych oraz systemów Big Data w analizie danych IoT. Posiadają dogłębną znajomość zagadnień dotyczących urządzeń obiektowych automatyki, sterowników i regulatorów, bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów automatyki, sieci przemysłowych oraz projektowania systemów automatyki. Znają również aktualne trendy dotyczące automatyki i robotyki oraz współczesnych sieci szerokopasmowych.

 

 

Skip to content