Kategoria: <span>Kandydaci</span>

Start / Wrocław / Kandydaci

Studia informatyczne i techniczne w WWSIS

Podjąłeś już decyzję o zapisaniu się na studia. Informatyka wydaje się odpowiednim kierunkiem, ale wciąż się wahasz. Nie ma w tym nic dziwnego – możliwości jest naprawdę wiele, a każda nich to dodatkowy dylemat do rozstrzygnięcia. Dla wszystkich kandydatów, którzy mają podobne wątpliwości, a marzą im się studia informatyczne, zamieszczamy krótki poradnik, tak abyście mogli podjąć jak najbardziej świadomy wybór. Licencjackie czy inżynierskie? Studia licencjackie trwają w trybie stacjonarnym 6,...

4 lutego 202127 kwietnia 2022

Rekrutacja / Studia w języku angielskim

Wymagane dokumenty Studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów: kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania świadectwo dojrzałości, oryginał lub odpis świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub urzędowo poświadczona kserokopia (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) 1 zdjęcie legitymacyjne umowa na kierunek Informatyka...

17 sierpnia 201717 maja 2022

Studia po angielsku

WWSIS „Horyzont” oferuje studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Informatyka w języku angielskim, na którym wszystkie wykłady, ćwiczenia i konwersatoria odbywają się w języku angielskim. Wykładowcami są wybitni eksperci z Polski i z zagranicy. Angielski to międzynarodowy język kontaktu w naukach informatycznych. Dyplom ukończenia studiów Informatyka w języku angielskim to prawdziwe okno na świat dające ogromne możliwości rozwoju zawodowego, przepustka do kariery w wielu firmach w Polsce i na świecie. Same studia natomiast to okazja do kontaktu z ludźmi...

14 lipca 20178 lutego 2023

Formularz zgłoszeniowy

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prosimy zapoznać się z kolejnymi krokami postępowania rekrutacyjnego i pamiętać, aby w ciągu 14 dni przesłać do uczelni niezbędne dokumenty.

29 maja 201416 czerwca 2023

Dziękujemy

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prosimy zapoznać się z kolejnymi krokami postępowania rekrutacyjnego i pamiętać, aby w ciągu 14 dni przesłać do uczelni niezbędne dokumenty.  

29 maja 201427 kwietnia 2022

Dziękujemy

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prosimy zapoznać się z kolejnymi krokami postępowania rekrutacyjnego i pamiętać, aby w ciągu 14 dni przesłać do uczelni niezbędne dokumenty.  

29 maja 201427 kwietnia 2022

Regulamin staży wraz z załącznikami

Regulamin staży Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy na staż Załącznik nr 2 – umowa o staż dwustronna Załącznik nr 3 – umowa o staż trójstronna Załącznik nr 4 – karta stażu Załącznik nr 5 – sprawozdanie końcowe ze stażu Załącznik nr 6 – wniosek o wypłatę stypendium stażowego

15 maja 201427 kwietnia 2022

Kierunek zamawiany

Kierunek zamawiany w WWSIS dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Tytuł projektu: „Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej” Kierunki zamawiane to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na studiach o profilu technicznym oraz zwiększenie popularności kierunków ścisłych i przyrodniczych. Dodatkowo projekt ma zapewnić pracodawcom wystarczającą liczbę absolwentów przygotowanych do pracy w wybranych sektorach gospodarki. Studenci osiągający na zamawianych kierunkach najlepsze rezultaty...

24 września 201327 kwietnia 2022
Skip to content