Specjalności

Kierunek
Stopień
Oferowane specjalności (*)
Automatyka i Robotyka
I stopień studiów (inżynierskie)
  • Roboty mobilne
  • Technologie informacyjne w automatyce
  • Sterowanie procesami technologicznymi

Roboty mobilne
Celem specjalności jest przygotowanie studentów do analizowania kinematyki i dynamiki robotów, obsługi, programowania i eksploatacji robotów mobilnych i usługowych oraz wykorzystania wizualizacji danych sensorycznych. Absolwent posiada ponadto wiedzę m.in. z zakresu elektroniki, mechaniki, sterowania i informatyki. Potrafi także stosować algorytmy planowania ruchu i sterowania robotów zdolnych do samodzielnego przemieszczania się. Jest też w stanie samodzielnie zrealizować projekt inżynierski z zakresu robotyki.

Technologie informacyjne w automatyce
Specjalność ta przygotowuje do stosowania technologii informatycznych dla akwizycji pomiarów i sterowania procesami technologicznymi. Absolwent nabywa także zdolności w zakresie projektowania, uruchamiania i utrzymania systemów autonomicznych, jak również opanowuje umiejętność wizualizacji danych sensorycznych. Po zakończeniu studiów potrafi programować stacje operatorskie i sterowniki oraz budować sieci przemysłowe z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS, może ponadto wykorzystywać swoją wiedzę w zastosowaniach pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki. Absolwent jest w pełni zdolny do realizacji projektów z zakresu systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem mikrokontrolerów i sieci komputerowych.

Sterowanie procesami technologicznymi
Celem specjalności jest zapoznanie studentów z matematycznym modelowaniem procesów, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, analizą systemową oraz metodami sterowania optymalnego. Specjalność bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach realizowanych na komputerach oraz przy wykorzystaniu specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych. Student nabywa wiedzę z zakresu modelowania procesów, tworzenia komputerowych systemów automatyki, metodyk projektowania, programowania sterowników PLC, obsługi wybranych urządzeń automatyki przemysłowej i pomiarów oraz sterowania procesami technologicznymi.

Skip to content