Kategoria: Informatyka

Start / Uczelnia / Informatyka

Programowanie gier komputerowych

W ramach tej specjalności studenci nabywają wiedzę ze wszystkich etapów produkcji gier komputerowych, co daje duże możliwości zatrudnienia w tej dynamicznie rozwijającej się branży oraz realizacji własnych pomysłów. Sylwetka absolwenta Student specjalności nabywa wiedzę z zakresu: programowania w C++ obsługi programów do grafiki i dźwięku sieci komputerowych obsługi urządzeń we-wy przetwarzania strumieni wideo Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami: kreatywnego i świadomego udziału na każdym etapie tworzenia gry komputerowej...

2 stycznia 201727 kwietnia 2022

Tester oprogramowania

Celem tej specjalności jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie testowania oprogramowania stanowiącego istotny element Quality Assurance. Sylwetka absolwenta Student specjalności nabywa wiedzę z zakresu: podstaw zapewniania jakości testowania oprogramowania projektowania testów zarządzania procesem testowym dokumentowania procesu testowego Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami: projektowania, implementowania i wykonywania efektywnych przypadków testowych analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod kątem defektów opracowywania planów testów...

2 stycznia 201727 kwietnia 2022

Prestiżowy certyfikat CCNA za darmo

Oferujemy studentom Informatyki I stopnia darmowy kurs CCNA I kończący się uzyskaniem honorowanego na całym świecie certyfikatu świadczącego o wysokim poziomie wiedzy i znajomości rozwiązań technologicznych CISCO Systems. Nie czekaj – zapisz się już dziś! Oszczędzisz nawet do 1000 zł.

16 czerwca 201427 kwietnia 2022

Projekt „Pewniak na rynku pracy”

                                                  Projekt „Pewniak na rynku pracy – poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka”  Celem projektu jest zachęta do kontynuowania nauki na studiach II stopnia o profilu informatycznym na specjalnościach najbardziej przydatnych dla aktualnych potrzeb rynku i gospodarki. Realizacja projektu oznacza, że studenci rozpoczynający naukę w naszej uczelni w roku 2014/2015 będą mieli możliwość...

11 kwietnia 201427 kwietnia 2022

Zaawansowane bazy danych

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do projektowania i rozwoju komercyjnych baz danych, hurtowni danych oraz systemów informatycznych umożliwiających udostępnianie i wymianę dużych zasobów informacyjnych. Studenci poznają dostępne na rynku nowoczesne narzędzia zarządzania danymi. Rozwijają zagadnienia modelowania danych oraz zaawansowanego programowania w języku SQL. Nabywają wiedzę i umiejętności tworzenia aplikacji internetowych współpracujących z bazami danych. W ramach specjalności wprowadzane są pogłębione zagadnienia związane z bezpieczeństwem, administracją i strojeniem...

24 października 201327 kwietnia 2022

Programowanie (II stopień studiów)

Programowanie (II stopień studiów) – specjalność jest adresowana do studentów, których interesują praktyczne umiejętności w obszarze inżynierii oprogramowania oraz ogólnych zagadnień informatyki. Podczas zajęć nabywa się doświadczenia w zakresie tworzenia rozwiązań informatycznych w oparciu o nowoczesne języki i technologie programowania. Specjalność pozwala pogłębić znajomość projektowania obiektowego, zaawansowanych systemów bazodanowych, a także m.in. tworzenia aplikacji internetowych czy programowania gier komputerowych. Dodatkową wiedzę i umiejętności mogą zdobyć w zakresie bezpieczeństwa...

21 października 201327 kwietnia 2022

Sieci komputerowe i systemy teleinformatyczne (II stopień)

Dzisiejsze sieci teleinformatyczne są podstawą zinformatyzowanego społeczeństwa. Obecna w naszej codzienności technologia nie miałaby szans funkcjonować bez rozbudowanej infrastruktury opartej o światłowody, okablowanie miedziane i łączność bezprzewodową. Jeśli zajmujesz się infrastrukturą sieciową lub zamierzasz kształcić się w tym obszarze,  ta specjalność pozwoli ci usystematyzować i uzupełnić wiedzę oraz poznać kierunki rozwoju tej istotnej dziedziny informatyki. Wybierając specjalność „Sieci komputerowe i systemy teleinformatyczne”, zapoznasz się  z zagadnieniami...

21 października 201327 kwietnia 2022

Grafika komputerowa (II stopień studiów)

Grafika komputerowa (II stopień studiów) – ta specjalność jest przeznaczona dla studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojmowanego designu. Jej celem jest nauczenie studentów, w jaki sposób tworzyć komunikację wizualną, której przekaz dotrze do odbiorcy, i stworzenie z nich niezależnych, kreatywnych i świadomych projektantów zdolnych do wykorzystywania narzędzi z wielu dyscyplin projektowych. W trakcie nauki studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych technik...

21 października 201327 kwietnia 2022

Bazy danych

Bazy danych – ideą tej specjalności jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi analizowania, projektowania i budowania baz danych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania języka SQL, tworzenia aplikacji komputerowych współpracujących z bazami danych, a także wykorzystywania wybranych środowisk bazodanowych i programistycznych takich jak MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, PHP, Microsoft Visual Studio i inne.

21 października 201327 kwietnia 2022

Technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Technologie informacyjne w automatyce i robotyce Specjalność ta przygotuje absolwenta do stosowania technologii informacyjnych w automatyce i robotyce, w tym m.in. do komputerowego sterowania procesami technologicznymi, akwizycji danych pomiarowych, projektowania i stosowania systemów autonomicznych, wizualizacji danych sensorycznych, programowania sterowników i paneli operatorskich, zastosowania pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki, budowy sieci przemysłowych z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS. Specjalność przygotowuje studenta do zostania projektantem rozwiązań i systemów w obszarze informatyki przemysłowej,...

21 października 201327 kwietnia 2022
Skip to content