Aplikacje biznesowe Java EE

Start / Uczelnia / Informatyka / Aplikacje biznesowe Java EE

W ramach specjalności studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu biznesowego wykorzystania języka Java EE, obsługi zaawansowanych baz danych oraz zarządzania projektem biznesowej aplikacji. Duży nacisk na praktyczne podejście umożliwi szybkie odnalezienie się na wymagającym rynku pracy. Dzięki tej specjalności absolwenci uzyskują kwalifikacje niezbędne w jednym z najbardziej atrakcyjnych działów sektora IT, jakim jest tworzenie aplikacji biznesowych Java EE.

Sylwetka absolwenta

Student nabywa wiedzę z zakresu:

  • programowania w języku Java EE
  • tworzenia frameworków
  • relacyjnych baz danych
  • projektowania aplikacji biznesowych
  • obsługi nowoczesnych narzędzi (Eclipse, Tomcat, JBoss)

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

  • tworzenia kodów źródłowych programów w języku Java
  • zarządzania projektem aplikacji biznesowej
  • współpracy z analitykami i projektantami systemów informatycznych
  • tworzenia interfejsów użytkownika
  • projektowania aplikacji webowych
Skip to content