Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Start / Uczelnia / Podyplomowe / Zasady rekrutacji na studia podyplomowe
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń lub postępowania kwalifikacyjnego i trwa od 1 czerwca do 30 września – prowadzimy ją wyłącznie na semestr zimowy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w dziekanacie Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej przy ul. ks. M. Lutra 4.

Kontakt:
tel./fax 71 799-19-37, wew. 22, 23
e-mail: rekrutacja.podyplomowe@horyzont.eu
dziekanat@horyzont.eu

Dziekanat czynny jest w godzinach:

Tabela – godziny otwarcia dziekanatu
Dzień tygodnia
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Nieczynne
Wtorek
10:00-15:00
Środa
12:00-17:00
Czwartek
10:00-15:00
Piątek
11:00-16:00
Sobota
10:00-16:00
Niedziela
10:00-14:00

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • dwa wypełnione i podpisane egzemplarze umowy – pobierz
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – oryginał lub odpis)
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego
  • fotografia formatu 3,5×4,5 cm
  • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych* – pobierz
  • oświadczenie RODO – pobierz

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych udokumentowane przedstawieniem dyplomu oraz wniesienie opłaty wpisowej.

W roku akademickim 2023/2024 opłata wpisowa wynosi 300 zł.

Opłata wpisowa gwarantuje rezerwację miejsca na liście. W przypadku rezygnacji przed wydaniem przez rektora decyzji o uruchomieniu kierunku z kwoty opłaty wpisowej zostanie potrącone 75 zł – standardowa opłata manipulacyjna. Po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

Wszelkie opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
ul. ks. M. Lutra 4
54-239 Wrocław
Nr rachunku: 86 1240 6827 1111 0000 5639 6407

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznych.

* Regulamin studiów podyplomowych – pobierz

 

Skip to content