Kategoria: <span>Bioinformatyka</span>

Start / Uczelnia / Bioinformatyka

Programy studiów

Bioinformatyka – studia stacjonarne Bioinformatyka – studia niestacjonarne Bioinformatyka w języku angielskim – first-cycle study programme, full-time studies Bioinformatyka w języku angielskim – first-cycle study programme, part-time studies

9 września 202119 stycznia 2024

Opisy pojęć bioinformatycznych

Opisy pojęć bioinformatycznych Informatyka w medycynie Informatyczne systemy zarządzania w medycynie Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania nisko i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów zarządzania w medycynie. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę...

7 listopada 201927 kwietnia 2022

Wydział Bioinformatyki

Wydział Bioinformatyki został powołany w 2017 roku i tym samym stał się trzecią jednostką organizacyjną Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Wydział oferuje studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Bioinformatyka. Trwają one łącznie 7 semestrów na studiach stacjonarnych i 8 na niestacjonarnych, a kończą się złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. W ramach kierunku oferowane jest pięć specjalności: Metody wirtualnej rzeczywistości...

28 kwietnia 201730 czerwca 2022

Specjalności

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce – rozwój technologii wizualizacji wygenerował zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w wielu różnych dziedzinach. Jedną z nich jest bioinformatyka. Specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach potrzebnych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki. Student nabywa wiedzę w zakresie: podstaw technicznej realizacji...

28 kwietnia 20172 czerwca 2023

Kadra dydaktyczna

Kierunek Bioinformatyka Lektorzy Aby uzyskać dostęp do plików, niezbędne jest logowanie do platformy edukacyjnej  

28 kwietnia 201727 kwietnia 2022

Władze

Dziekan Wydziału Bioinformatyki dr Aleksandra Machnik e-mail: amachnik@horyzont.eu pok. 3.07, tel. 71 799 19 37, wew. 34 Dyżur: poniedziałek, 10.00-12.00 niedziela, TOK B, 10.00-12.00 Absolwentka Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, doktorat obroniła na Wydziale Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami naukowymi oraz socjologii w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki zrównoważonego...

7 października 20131 września 2023

Kontakt i lokalizacja

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” ul. ks. Marcina Lutra 4 54 239 Wrocław tel. 71 799-19-37, wew. 22, 23        fax. 71 799-19-37, wew. 23 tel. 71 788-94-25, wew. 22, 23        fax. 71 788-94-25, wew. 23 Dziekanat – tel. 503-564-793, e-mail: dziekanat@horyzont.eu Rekrutacja – tel. 507-009-188, e-mail: rekrutacja@horyzont.eu Recepcja – tel. 71-799-19-37, wew. 31 Dziekanat pokój...

7 października 201313 stycznia 2024
Skip to content