Kategoria: Bioinformatyka

Start / Uczelnia / Bioinformatyka

Programy studiów

Bioinformatyka – studia stacjonarne Bioinformatyka – studia niestacjonarne Bioinformatics – first-cycle study programme, full-time studies Bioinformatics – first-cycle study programme, part-time studies

9 września 202127 kwietnia 2022

Opisy pojęć bioinformatycznych

Opisy pojęć bioinformatycznych Informatyka w medycynie Informatyczne systemy zarządzania w medycynie Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania nisko i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów zarządzania w medycynie. Absolwent...

7 listopada 201927 kwietnia 2022

Wydział Bioinformatyki

Wydział Bioinformatyki został powołany w 2017 roku i tym samym stał się trzecią jednostką organizacyjną Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Wydział oferuje studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Bioinformatyka. Trwają one łącznie 7 semestrów na studiach stacjonarnych i 8 na niestacjonarnych, a kończą się złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. W ramach kierunku oferowane jest pięć specjalności: Metody wirtualnej rzeczywistości...

28 kwietnia 201730 czerwca 2022

Specjalności

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce – rozwój technologii wizualizacji wygenerował zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w wielu różnych dziedzinach. Jedną z nich jest bioinformatyka. Specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach potrzebnych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki. Student nabywa wiedzę w zakresie: podstaw technicznej...

28 kwietnia 201730 czerwca 2022

Kadra dydaktyczna

Kierunek Bioinformatyka Lektorzy Aby uzyskać dostęp do plików, niezbędne jest logowanie do platformy edukacyjnej  

28 kwietnia 201727 kwietnia 2022

Władze

Dziekan Wydziału Bioinformatyki dr Ryszarda Getko e-mail: rgetko@horyzont.eu pok. 3.07, tel. 71 799 19 37, wew. 34 Dyżur: czwartek, 15:00-17:00 piątek, 10:10-11:30 sobota, TOK B, 17:00-18:30 Doktor Ryszarda Getko jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Politechnice Wrocławskiej uzyskała stopień magistra inżyniera w specjalności Systemy Zarządzania, a na Uniwersytecie Wrocławskim magistra matematyki ze specjalnością Zastosowania....

7 października 201328 października 2022

Kontakt i lokalizacja

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” ul. ks. Marcina Lutra 4 54 239 Wrocław tel. 71 799-19-37, wew. 22, 23        fax. 71 799-19-37, wew. 23 tel. 71 788-94-25, wew. 22, 23        fax. 71 788-94-25, wew. 23 Dziekanat – tel. 503-564-793, e-mail: dziekanat@horyzont.eu Rekrutacja – tel. 507-009-188, e-mail: rekrutacja@horyzont.eu Recepcja – tel. 71-799-19-37, wew. 31 Dziekanat pokój...

7 października 20133 marca 2023
Skip to content