Kategoria: <span>Studenci</span>

Start / Wrocław / Studenci
Projekt: Odkrywaj nowe horyzonty z WWSIS

Projekt: Odkrywaj nowe horyzonty z WWSIS

Projekt Odkrywaj nowe horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: ICT, kreatywność i rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy poprzez przeprowadzenie warsztatów z zakresu sieci, bezpieczeństwa, robotyki, grafiki, telekomunikacji i systemów operacyjnych. Do warsztatów realizowanych w ramach I edycji projektu przystąpili uczniowie dwóch wrocławskich szkół: Szkoły...

3 października 201827 kwietnia 2022
Projekt Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS

Projekt Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS

WWSIS, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i rynku pracy, wprowadza w ramach projektu „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS” dwie nowe specjalności dla studentów kierunku Informatyka I stopnia: Aplikacje biznesowe Jave EE oraz Programowanie logiczne w sztucznej inteligencji. Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższychInstytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań...

29 maja 201821 czerwca 2023

Zarządzenia

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków (nr 01_12 z dnia 15 grudnia 2017) Plik Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród (nr 02_09 z dnia 19 września 2017) Plik Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości stypendium (nr 03_09 z dnia 29 września 2017) Plik Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu poczty elektronicznej studentów (nr 04_10) Plik Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu biblioteki (nr 04_10_2016 z dnia...

22 maja 201827 kwietnia 2022

Leonardo da Vinci

Głównym celem programu Leonardo da Vinci jest praktyczne przygotowanie absolwentów WWSIS do podjęcia pracy zawodowej poprzez odbycie trwającego 13 tygodni stażu w wybranych zagranicznych przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii. Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi absolwenci mogli zdobyć cenne doświadczenie i praktyczną wiedzę w zagranicznych instytucjach, wzmacniając w ten sposób swoje kompetencje zawodowe.  Program Leonardo da Vinci kładzie nacisk na międzynarodową wymianę absolwentów...

8 listopada 201227 kwietnia 2022

Erasmus+

Program Erasmus+ Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej począwszy od 2008 roku uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i nauczycieli akademickich LLP – Erasmus (Erasmus Lifelong Learning Programme, inaczej Erasmus „Uczenie się przez całe życie”), który od 1 stycznia 2014 roku został zastąpiony programem Erasmus+. Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników...

8 listopada 20127 września 2023

Zaprzyjaźnione strony

Zaprzyjaźnione strony Serwis komputerów Wrocław – P. C. Serwis Zakwaterowanie we Wrocławiu

7 listopada 201211 kwietnia 2023

Samorząd studencki WWSIS

Kto może wziąć udział w wyborach? Swoją kandydaturę wyborach do Samorządu Studenckiego we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej mogą zgłosić wszyscy studenci kierunków: automatyka i robotyka, bioinformatyka czy informatyka – studia w języku angielskim również nie są wyjątkiem. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom studiów I i II stopnia. Na jak długo wybierany jest Samorząd? Kadencja Zarządu trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem ukonstytuowania się Samorządu (stwierdzenia...

7 listopada 201216 maja 2023

Plikownia

Plikownia jest miejscem, w którym prowadzący zajęcia mogą zamieszczać dla studentów materiały do nauki. Można ją znaleźć pod adresem https://old.horyzont.eu/plikownia. Dane dostępowe do Plikowni dla studentów przekazuje dziekanat.  

24 października 201212 maja 2023

Bezprzewodowy Internet

Pracownicy i studenci WWSIS mogą bezpłatnie korzystać na terenie uczelni z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez własny sprzęt albo rozlokowane na piętrach infokioski. Niezbędne dane do logowania znajdują się na platformie e-learningowej. Dane dostępowe do poczty, wirtualnego dziekanatu i platformy e-learningowej dla studentów wydaje dziekanat.

24 października 201212 maja 2023
Skip to content