Kierunek zamawiany

Start / Wrocław / Kandydaci / Kierunek zamawiany

logo Kapitał ludzki, Unia Europejska, Horyzont

Kierunek zamawiany w WWSIS dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu: „Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej”

Kierunki zamawiane to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na studiach o profilu technicznym oraz zwiększenie popularności kierunków ścisłych i przyrodniczych. Dodatkowo projekt ma zapewnić pracodawcom wystarczającą liczbę absolwentów przygotowanych do pracy w wybranych sektorach gospodarki. Studenci osiągający na zamawianych kierunkach najlepsze rezultaty mogą otrzymywać wysokie stypendia.

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane projekt Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej uzyskał bardzo wysokie oceny i został przyjęty do finansowania jako jeden z niewielu projektów zgłoszonych przez uczelnie niepubliczne w Polsce i jako jedyny w tym zakresie na Dolnym Śląsku.

Realizacja projektu „Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej” jest unikalną szansą na zdobycie atrakcyjnego i cenionego na rynku pracy wykształcenia w dziedzinie teleinformatyki Umożliwia uzyskanie kompetencji w innowacyjnym sektorze, który rozwija się dzisiaj niezwykle dynamicznie w całej gospodarce i wykazuje potencjał do dalszej ekspansji.

Realizacja projektu „Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej” oznacza, że studenci rozpoczynający naukę w naszej uczelni w jego ramach od roku akademickiego 2012/2013 mają możliwość kształcenia w oparciu o innowacyjny program studiów (specjalności Grafika 3D oraz Zaawansowane technologie sieciowe), oraz skorzystania z szeregu ważnych udogodnień. Oferujemy przede wszystkim:

* znaczną obniżkę czesnego: 345 zł na studiach stacjonarnych i 395 zł na niestacjonarnych

* uzyskanie wysokiego stypendium motywacyjnego (1000 PLN/m-c dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych, zobacz Regulamin stypendiów)

* możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z matematyki

bezpłatny kurs CISCO w ramach programu studiów dla wszystkich studentów

*możliwość realizacji płatnego stażu krajowego lub zagranicznego w przedsiębiorstwie (około 5000 PLN/3 m-ce, zobacz Regulamin staży – Regulamin staży wraz z załącznikami)

dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich studentów

*dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości i innych obszarów dla wszystkich studentów

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Pierwsza lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

Druga lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

Dodatkowe dokumenty do pobrania w procesie rekrutacji:

Deklaracja

Oświadczenie

Umowa

Skip to content