Zakres materiału kursu Cisco

Start / Uczelnia / CISCO / Zakres materiału kursu Cisco

Program nauczania został opracowany w celu dostarczenia studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej projektowania i rozwoju sieci komputerowych, a także zarządzania nimi. Zdobywana w trakcie niego wiedza jest przydatna w korzystaniu nie tylko z urządzeń Cisco, ale też z rozwiązań oferowanych przez innych producentów. Ukończenie kursu otwiera możliwość znalezienia interesującej pracy bazującej na zaawansowanych technologiach wykorzystywanych w nowoczesnej gospodarce opartej na globalnej elektronicznej komunikacji.

CCNA – Cisco Certified Network Associate

Program szkolenia został opracowany w taki sposób, aby wprowadzić studenta w zagadnienia sieci komputerowych. Jedynym wymaganiem, jakie musi spełniać, jest umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Program CCNA jest rozwijany od 1998 roku.

Dbając o dostosowywanie programu szkoleń do szybko zmieniających się wykorzystywanych technologii sieciowych, co kilka lat Cisco wprowadza nowe wersje materiałów szkoleniowych – w ramach Akademii działającej przy WWSIS korzystamy wyłącznie z najnowszych z nich.

Cały cykl szkolenia CCNA jest podzielony na cztery semestry, przy czym aby ją ukończyć, trzeba przejść wszystkie szkolenia od 1 do 4 po kolei.

CCNA Discovery

Tryb CCNA Discovery jest przeznaczony dla uczniów posiadających mniejsze umiejętności techniczne. Został opracowany w taki sposób, aby koncentrowali się oni na najczęściej spotykanych problemach pojawiających się w określonych środowiskach, na przykład w sieciach domowych lub firmowych. Nauka praktycznych rozwiązań jest podbudowana podstawami teoretycznymi omawiającymi zaobserwowane zjawiska.

Kursy CCNA Discovery będą prowadzone tylko na żądanie zebranej grupy.

CCNA Exploration

Tryb CCNA Exploration został zaprojektowany w taki sposób, aby bardziej przystawał do umiejętności i toku myślenia studentów oraz absolwentów studiów technicznych. Materiały szkoleniowe zawierają szczegółową analizę technologii sieciowych od podstaw do zaawansowanych usług i aplikacji. CCNA Exploration dogłębnie omawia teorię oraz zawiera ciekawe laboratoria weryfikujące przedstawioną wiedzę teoretyczną.

Jak wszystkie pozostałe szkolenia, CCNA Exploration nie wymaga od kursanta żadnej początkowej wiedzy dotyczącej sieci komputerowych. Jedyne wymaganie to podstawowa obsługa komputera.

Szkolenie CCNA Exploration jest podzielone na cztery semestry (poziomy). Program każdego z nich wygląda następująco:


CCNA Security

Kurs CCNA Security przeznaczony jest dla osób posiadających już wiedzę z zakresu podstaw konfiguracji routerów i urządzeń Cisco. Jest to następny krok do rozszerzenia swoich umiejętności z zakresu CCNA. Na kursie będzie można poznać zasady związane z dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa w sieciach oraz wykonać ciekawe laboratoria, które pomogą w zdobywaniu nowych kwalifikacji i utrwalaniu wiedzy. Podczas szkoleń będą również dostępne materiały online w języku angielskim pomocne w przyswojeniu wiedzy teoretycznej. Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikującego – aby móc do niego podejść, trzeba posiadać aktualny certyfikat CCNA.

Skip to content