Jakie wsparcie mogą uzyskać studenci z niepełnosprawnościami?

Start / Aktualności / Jakie wsparcie mogą uzyskać studenci z niepełnosprawnościami?
Jakie wsparcie mogą uzyskać studenci z niepełnosprawnościami?
Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych:

Studentowi z niepełnosprawnością przysługuje z racji niepełnosprawności prawo do uzyskania stypendium specjalnego. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta niezależnie od jego dochodu. Uprawnienie to nie koliduje z możliwością uzyskania któregokolwiek z pozostałych stypendiów: socjalnego, rektora, i ministra. Warunkiem uzyskania stypendium jest złożenie w Dziekanacie wniosku wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną

Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności danej osoby. Kwoty stypendium w przyszłości mogą ulec zmianie, natomiast na ten moment wynoszą:

 • lekki stopień – 500 zł
 • umiarkowany stopień – 550 zł
 • znaczny stopień-  600 zł

UWAGA! Na mocy specustawy z 31 marca 2020 roku (w związku z COVID) wygasające orzeczenia będą ważne jeszcze przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dotyczy to również orzeczeń, których ważność zakończyła się w okresie od 9 grudnia 2019 do 7 marca 2020, jednak pod pewnym warunkiem: wniosek o wydanie następnego orzeczenia powinien zostać złożony właśnie w tym okresie (choćby nawet nie doszło do zebrania się komisji w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności).

Oznacza to, że jeśli dane orzeczenie wygasło 9 grudnia 2019 roku lub później, ulegnie ono automatycznemu przedłużeniu i nie należy się martwić utratą możliwości ubiegania się o stypendium.

 

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Możliwości wsparcia podane są skrótowo i informacyjnie, w przypadku zainteresowania konkretnym rodzajem zapraszam do kontaktu

 

Dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Dofinansowanie obejmuje każdego, kto:

 • ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • uczy się w szkole wyższej, w tym w doktorskiej, szkole policealnej lub kolegium,
 • ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W uzasadnionych przypadkach istnieje też możliwość uzyskania powyższego świadczenia przez osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, jednak w tym przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana i zainteresowanych prosiłabym o kontakt w celu wyjaśnienia.

 

Można również skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (przy spełnieniu warunków) np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu.

 

ULGI I INNE PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z POSIADANIEM ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/ LEGITYMACJI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 • MPK WROCŁAW: jako student z niepełnosprawnością otrzymujesz do ukończenia 25 roku życia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wszystkimi środkami transportu miejskiego. Wystarczy, że masz ze sobą ważną legitymację studencką i legitymację o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie). Przewidziane są też przejazdy bezpłatne bez względu na wiek, np. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem, osób głuchych i głuchoniemych czy osób niewidomych i ociemniałych – po okazaniu odpowiedniej dokumentacji.
 • PKS: studentom z niepełnosprawnością do 26 roku życia przysługuje 78% zniżki w drugiej klasie. Przy zakupie/kontroli biletu należy okazać legitymację studencką oraz legitymację o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie.
 • PKP: jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, Ty i Twój opiekun macie prawo skorzystać z różnych zniżek. Zostały one zebrane w poniższej tabeli i odnoszą się do cen w drugiej klasie. Poniższa tabela przedstawia aktualne stawki.

 

Osoba uprawniona
Potrzebne dokumenty
Zniżka
Student niepełnosprawny (do 26 roku życia tylko w przejazdach z/do szkoły lub lekarza/placówki rehabilitacyjnej)
Legitymacja studencka i legitymacja o stopniu niepełnosprawności
78%
Opiekun osoby niewidomej (opiekun musi mieć co najmniej 13 lat lub pies przewodnik, tylko w przejazdach z/do szkoły lub lekarza/placówki rehabilitacyjnej)
Takie same jak osoba niewidoma
78%
Student niepełnosprawny niewidomy (przejazdy regionalne)
Legitymacja studencka i legitymacja o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
93%
Opiekun osoby niewidomej (tylko przejazdy regionalne, musi mieć co najmniej 13 lat lub pies przewodnik)
Takie same jak osoba niewidoma
98%

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej:

 • Posiadanie legitymacji daje sporo korzyści – potwierdza możliwość korzystania z określonych ulg i uprawnień przewidzianych dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim uprawnia jej posiadacza do otrzymania zniżek podczas poruszania się na terenie Polski środkami publicznego transportu zbiorowego (czyli komunikacją miejską, PKP i PKS – co zostało wyżej opisane szczegółowo) oraz daje możliwość otrzymania ulg za usługi oferowane przez niektóre instytucje, np. instytucje kultury, sportu czy turystyki.
 • Zaktualizowana wersja legitymacji osoby niepełnosprawnej zawiera napisy w języku angielskim i francuskim. Okazanie jej może również upoważniać nas do zniżek w różnych instytucjach kultury za granicą. Nie jest to jednak regułą, gdyż na ten moment nie istnieją żadne umowy międzynarodowe gwarantujące respektowanie takiego dokumentu, a systemy orzekania o niepełnosprawności różnią się między poszczególnymi krajami.
Skip to content