Pomoc serwisu

Start / Pomoc serwisu

Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszych stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Aby korzystać ze strony należy dysponować przeglądarką internetową lub alternatywnym oprogramowaniem odczytującym dokumenty HTML, kompatybilnym z technologiami HTML 2.0 lub nowszą i CSS 3.0 lub nowszą, wspomaganymi przez język skryptowy JavaScript. W przypadku komputera typu desktop zalecaną rozdzielczością ekranu jest rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli.

Strona jest możliwa w pełni do obsłużenia wyłącznie za pomocą klawiatury. Mechanizm ten działa w sposób standardowy dla współczesnych przeglądarek internetowych, tzn. nawigacja po kolejnych elementach odbywa się za pomocą klawisza TAB, przewijanie treści klawiszami strzałek, zatwierdzanie akcji elementu klawiszem Enter. Strona nie zawiera żadnych indywidualnych skrótów klawiaturowych, również takich, które mogłyby wchodzić w konflikt ze skrótami klawiatury używanymi przez technologie asystujące osób niepełnosprawnych. Jedynym wyjątkiem jest element typu slider na stronie głównej, który po jego zaznaczeniu i aktywowaniu umożliwia zmienianie kart za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo lub odpowiadającego im skrótu klawiaturowego w czytniku ekranowym.

Podczas nawigacji na urządzeniach o poziomej szerokości ekranu powyżej 1024 pikseli (wersja desktop) główne menu serwisu jest rozwijane za pomocą najechania myszką lub podczas nawigacji klawiaturą za pomocą klawisza TAB. Niezależnie od sposobu nawigacji, menu to może być w każdej chwili zamknięte na żądanie za pomocą naciśnięcia klawisza Escape na klawiaturze.

Podczas nawigacji klawiaturą każdy element strony przyjmuje aktywny focus wraz z zaznaczeniem kolorem aktywnego elementu.

Odtwarzacze audio i wideo dostępne w serwisie umożliwiają pełną obsługę wyłącznie za pomocą klawiatury, przy użyciu standardowego zestawu komend sterujących.

Strona oferuje menu szybkiego przechodzenia do treści, tzw. skiplinks, wywoływane klawiszem TAB, opis elementów znacznikami programistycznymi dostępnymi dla czytników ekranowych, a także – na każdej stronie i podstronie – wiadomość pomocniczą przeznaczoną dla użytkowników czytników ekranowych informującą o miejscu aktualnej lokalizacji w serwisie.

Moduł czatu Tido Chat (moduł rozmowy w czasie rzeczywistym dostępny w stopce strony) stosowany w obrębie strony stanowi technologię zewnętrzną, niezależną od administratora strony, a co za tym idzie administrator strony nie ma wpływu na jego dostosowanie do specyfikacji WCAG 2.1. Moduł ten może być niedostosowany w zakresie postrzegalności zaznaczenia i identyfikacji wizualnej.

Skip to content