Wrocławskie Centrum Akademickie – nabór wniosków do Studenckiego Programu Stypendialnego

Start / Aktualności / Wrocławskie Centrum Akademickie – nabór wniosków do Studenckiego Programu Stypendialnego
Wrocławskie Centrum Akademickie – nabór wniosków do Studenckiego Programu Stypendialnego
Wrocławskie Centrum Akademickie rozpoczęło nabory wniosków na Studencki Program Stypendialny. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się m.in.:
 

 • studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
 • studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych;
 • doktoranci, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia, studiujący we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych, w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie oraz w szkołach doktorskich na uczelniach publicznych i niepublicznych jak i podmiotach naukowych prowadzących szkoły doktorskie. Kandydaci powinni wykazać się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy, odpowiadających ośmiu kategoriom stypendialnym:
   

  • stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
  • stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  • stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki;
  • stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych;
  • stypendium im. Mariana Suskiego: w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych;
  • stypendium im. Alfreda Jahna: w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej edycji Studenckiego programu Stypendialnego, wymaganych dokumentów oraz link do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku znajdują się ma stronie www.wca.wroc.pl

Kontakt w sprawie Studenckiego Programu Stypendialnego

Wrocławskie Centrum Akademickie
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław

Barbara Rogowska
Koordynator tel.: +48 71 798 13 15 barbara.rogowska@um.wroc.pl

Wioletta Zapotoczna
tel.: +48 71 798 13 16 wioletta.zapotoczna@um.wroc.pl

Skip to content