Kursy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Podczas gdy Wy odpoczywacie my realizujemy jedno z zadań projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” i nagrywamy dla Was wykłady mające wspomóc przyswajanie wiedzy. Może warto powtórzyć sobie pewne zagadnienia przed powrotem na Uczelnie?

Przygotowane materiały są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami poprzez dodanie napisów do każdego z nich.

Kursy znajdziecie z zakładce wykłady → zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS.

Skip to content