Profil praktyczny czy ogólnoakademicki? Jakie studia informatyczne wybrać?

Start / Aktualności / Profil praktyczny czy ogólnoakademicki? Jakie studia informatyczne wybrać?
Profil praktyczny czy ogólnoakademicki? Jakie studia informatyczne wybrać?

Kandydaci wybierający studia informatyczne często zastanawiają się, czy podjęcie ich nie oznacza konieczności poświęcenia wielu godzin wyłącznie na zgłębianie teorii. Bez obaw – nie ma drugich tak użytecznych studiów jak informatyka! Studia jednak rzeczywiście nie zawsze są nastawione na zdobywanie wiedzy przydatnej bezpośrednio na rynku pracy. Zależy to od ich profilu: ogólnoakademickiego lub praktycznego. Na czym polegają różnice między nimi i na który lepiej się zdecydować?

Charakter zajęć – naukowe kontra praktyczne

Jednym z kluczowych dla studiów terminów są punkty ECTS. Przedstawiają one wysiłek wymagany do zaliczenia poszczególnych przedmiotów, semestrów czy uzyskania tytułu zawodowego. Przeciętnie na 1 punkt ECTS przypada 25-30 godzin pracy studenta, a w semestrze jest ich około 30. W przypadku profilu ogólnoakademickiego ponad połowa wszystkich punktów jest przypisana do zajęć związanych z działalnością naukową uczelni, z kolei w ramach drugiego profilu są to zajęcia kształcące umiejętności praktyczne. Kierunek może być identyczny – automatyka i robotyka lub informatyka – studia tymczasem okażą się zupełnie różne. Wiadomo, że czym innym jest wiedza rozwijana pod kątem wystąpień konferencyjnych czy tworzenia publikacji i wniosków o granty, a czym innym ta nastawiona na rozwiązywanie problemów zawodowych czy pokonywanie kolejnych szczebli kariery na rynku IT. Warto to uwzględnić przy doborze odpowiedniego profilu. Wystarczy spojrzeć na przykład – załóżmy, że interesuje nas informatyka, studia inżynierskie, tryb stacjonarny. W tym przypadku trzeba zdobyć 210 punktów ECTS, może to być więc ok. 2600-3100 godzin spędzonych na uczeniu się odmiennych rzeczy i w innych celach!

Zdobywane umiejętności i forma przedmiotów

Profil ogólnoakademicki kładzie nacisk na kształcenie zdolności, które przydadzą się bezpośrednio w świecie nauki. Studenci stopniowo sami stają się badaczami i zwykle na etapie studiów magisterskich podejmują pierwsze próby publikowania artykułów, współorganizowania warsztatów, seminariów czy konferencji albo uczestniczenia w pracach ich promotorów lub opiekunów naukowych. Profil praktyczny zakłada z kolei jak najszybsze dostarczenie umiejętności przygotowujących do wejścia na rynek pracy i rozwoju zawodowego. Przekłada się to na znacznie większą liczbę ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów i projektów interesujących dla przyszłego informatyka. Studia muszą też być prowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – stąd zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach. Istotną różnicą są też praktyki. W przypadku profilu ogólnoakademickiego nie musi ich być, podczas gdy profil praktyczny zakłada 6 miesięcy stażu w trakcie studiów I stopnia i 3 miesiące podczas II stopnia. Jest to o tyle istotne, że praktyki są często przepustką do pierwszej pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o studia informatyczne czy techniczne – czy to w firmie, w której student już zdołał się wykazać, czy w innej, która doceniła jego kompetencje na tle konkurentów.

Doświadczenie wykładowców

W przypadku profilu ogólnoakademickiego najważniejsze są oczywiście osiągnięcia naukowe nauczycieli. Im wyższy stopień, im bardziej prestiżowe czasopisma, w których publikują, im większe kwoty zdobyte na badania w ramach grantów, tym lepiej. Jeśli chodzi o profil praktyczny, wykładowcy mogą mieć zbliżone lub identyczne dokonania, ale ważniejszy jest fakt, że prowadzą je w dużej mierze specjaliści z branży ze sporym doświadczeniem spoza uczelni – wyniesionym z własnej działalności gospodarczej, przemysłu czy korporacji. W ramach profilu ogólnoakademickiego nie jest to konieczne, możemy więc trafić na zupełnie innego informatyka – studia praktyczne oznaczają więc odmiennych wykładowców.

Który profil jest lepszy?

Wszystko zależy od zainteresowań kandydata. Jeśli jego marzeniem jest ujrzeć swoje nazwisko w „Science”, być może zrobi lepiej, jeśli już od początku studiów zajmie się uprawianiem nauki i wybierze profil akademicki. Jeśli bardziej interesuje go zdobywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy, znalezienie ciekawego stanowiska poza uczelnią i zdobywanie kolejnych awansów, większe szanse da mu drugi profil. WWSIS prowadzi wyłącznie kierunki praktyczne – są to automatyka i robotyka, bioinformatyka oraz informatyka, studia kształcące bezpośrednio na potrzeby zawodowe i gospodarcze.

Skip to content