Powiększ swój dorobek naukowy

Powiększ swój dorobek naukowy – publikuj artykuły w naszym wydawnictwie horyzont. Dzielisz się wiedzą, a publikacja to drzwi do kariery naukowej.
Serdecznie zapraszamy do wysyłania artykułów do wydawnictwo@horyzont.eu

Skip to content