Nowe horyzonty medycyny – relacja z wykładu Krzysztofa Kolebskiego


12 grudnia na naszej uczelni odbył się niezwykły wykład otwarty, który przybliżył uczestnikom fascynujący świat medycznego obrazowania w rzeczywistości wirtualnej. Prelekcję „VRMED – obrazowanie obiektów medycznych w rzeczywistości” przeprowadził Pan Krzysztof Kolebski, a wydarzenie rozpoczął Rektor dr inż. Piotr Kardasz, prof. WWSIS.

W swoim wprowadzeniu Rektorpodkreślił znaczenie nowych technologii we wspomaganiu lekarzy w diagnozach wielu chorób oraz wykorzystaniu technologii 3D. Nowoczesne rozwiązania, takie jak VRMED, mają wspomagać diagnostykę nowotworów i stanowić innowacyjną formę terapii dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas prelekcji uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać teoretyczne zasady działania technologii obrazowania medycznego w 3D, ale także samodzielnie przetestować ją w praktyce. Dzięki specjalnym okularom mogli wcielić się w rolę lekarza i przeprowadzić wirtualną operację. To interaktywne doświadczenie pozwoliło zobaczyć, jak technologia może być skutecznie wykorzystana w procesach diagnostyki i terapii.

VRMED umożliwia również zapisywanie i usuwanie konkretnych zmian oraz eliminowanie zakłóceń, co przekłada się na większą precyzję i czystość obrazu. Prezentowane treści zaintrygowały uczestników, inspirując do refleksji nad rolą nowoczesnych technologii w rozwoju medycyny oraz ich wpływem na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Wśród obecnych na wykładzie byli zarówno wykładowcy, jak i studenci, którzy wykazali duże zainteresowanie możliwościami, jakie stwarza VRMED. Przedstawione idee otworzyły nowe perspektywy dla osób chcących zaangażować się w rozwój medycyny, zwłaszcza w obszarze skomplikowanych złamań czy osteoporozy, gdzie technologia ta może być niezwykle pomocna.

Skip to content